Analityka Big Data wciąż mało popularna w Polsce

Analiza Big Data jest znaczącym czynnikiem generującym zyski firmy. Według raportu “Forrester Insight Driven Business” przedsiębiorstwa monitorujące dane odnotują w tym roku wskaźniki przychodu pomiędzy 27-40%. Niestety, mimo że w Polsce nowe technologie odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, niewiele firm korzysta z możliwości Big Data. Jest to o tyle niezwykłe, że nasz kraj uznaje się za lidera Big Data marketingu w tym regionie świata, a polska platforma danych przetwarza około 3 mld plików cookies, co daje jej miano największej w Europie. Dlaczego więc firmy nie wykorzystują potencjału wielkich danych?

Big Data tylko dla gigantów?

Wśród przedsiębiorców niesłusznie panuje przekonanie, że małym firmom analityka danych nie jest do niczego potrzebna. To poważny błąd – można przecież ustalić, co chce się wiedzieć i dostosować monitoring do własnych potrzeb. Dzięki niemu łatwiej kontrolować wszelkie działania firmy i podejmować racjonalne decyzje. Jak wynika z badań prowadzonych przez Intel, polskie przedsiębiorstwa analizujące dane stanowią jedynie 18% firm deklarujących wykorzystywanie rozwiązań z zakresu monitorowania danych.

Deklaracje nie wystarczą

big-data-analitykaZ raportu “Welcoming Innovation Revolution” wynika z kolei, że 83% polskich przedsiębiorców entuzjastycznie podchodzi do kwestii nowych technologii. Skąd więc tak marny wynik obrazujący faktyczne korzystanie z innowacyjnego podejścia do danych? Uważa się, że firmy nie potrafią wyodrębnić spośród ogromu informacji tych naprawdę istotnych dla działania przedsiębiorstwa i dlatego nie decydują się na wdrożenie narzędzi do analizy. Jeśli przeanalizować sytuację na rynku, te braki przyczyniają się do sporych strat, bowiem firmy korzystające z tego rozwiązania zarobią w tym roku nawet 400 mln dolarów.

Lęk przed nieznanym

8 na 10 menedżerów IT z polskich firm uważa, że w ciągu 5 lat Big Data będzie bazą dla budowania strategii przedsiębiorstw, które reprezentują – takie wyniki przedstawiają raporty z badań InsightExpress. Przywołane we wcześniejszym akapicie statystyki nie zachęcają do zawierzenia tym prognozom, a raczej nasuwają wniosek, że firmy boją się wdrożyć nieznane technologie. Do zmiany decyzji powinien zachęcać je fakt, że analiza Big Data pozwala dotrzeć do szerszego grona klientów, spersonalizować ofertę firmy, analizować własne zyski i straty oraz konkurencję, przewidywać działania, analizować e-commerce itd. To również oszczędności wynikające ze zmniejszenia infrastruktury IT i kosztów przechowywania danych.

Przedsiębiorstwa podejmują wiele działań mających przyczynić się do umocnienia ich pozycji na rynku czy poprawienia sprzedaży. Wciąż jednak nie doceniają siły drzemiącej w analityce Big Data. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że sytuacja polskich firm niedługo się zmieni, a pomóc w tym mogą profesjonaliści z sektora IT, którym wystarczy powierzyć prowadzenie działań w tym zakresie.