Audyt informatyczny – dlaczego warto go przeprowadzić?

Audytem IT nazywa się wszystkie czynności kontrolne prowadzone przez niezależnego specjalistę z branży, które mają na celu sprawdzenie, czy firma dobrze wykorzystuje swoje informatyczne zasoby. Regularnie przeprowadzanie go pozwala wykryć niedociągnięcia zanim jeszcze staną się w realnymi problemami.

Zakres i rodzaje

O tym, jakie konkretnie korzyści przyniesie firmie audyt IT, decyduje przede wszystkim obszar, w którym zostanie przeprowadzony. Wyróżnia się 3 rodzaje audytu, które mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie. Pierwszy – sprzętowy – ma za zadanie uzyskać pełny obraz zaplecza technicznego. Kontroler sprawdza stan ilościowy komputerów i innych urządzeń w infrastrukturze oraz ich podzespoły, a następnie porównuje go z oficjalnym wykazem, by wykryć ewentualne braki. Drugi rodzaj dotyczy szeroko pojętego oprogramowania, w tym faktycznej zawartości wszystkich dysków. Z kolei ostatni odnosi się do legalności i zawiera w sobie weryfikację ważności licencji oraz aktualności aplikacji.

Zapobiegawcza kontrola

Fakt, że firma używa jakiegoś oprogramowania bezprawnie może wykryć albo audytor albo Urząd Skarbowy. Ta pierwsza opcja jest oczywiście korzystniejsza, ponieważ nie wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci kar pieniężnych. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że tylko regularne monitorowanie infrastruktury może sprawić, że wyjdą na jaw niedociągnięcia, które mogłyby przerodzić się w poważne awarie lub przestoje w pracy, jeśli nie zastosuje się środków zaradczych na samym początku. Raport poaudytowy ujawnia również istniejące problemy, takie jak wyciek informacji przez nieszczelną barierę ochronną czy też niepełne wykorzystanie mocy z powodu przeciążenia któregoś z łącz sieciowych.

Obiektywna ocena efektywności

Niektórzy przedsiębiorcy wahają się przed zleceniem profesjonalnemu usługodawcy przeprowadzenia audytu IT, ponieważ wierzą, że zatrudniony przez nich informatyk stanowi wystarczające zabezpieczenie. Nawet, jeśli jego umiejętności są niekwestionowane i zarząd ma do niego pełne zaufanie, świeże i obiektywne spojrzenie na pewno nie zaszkodzi. Jest duża szansa, że pojawią się dzięki niemu nowe pomysły na optymalizację IT, co zwykle przekłada się na zwiększenie efektywności działania całej jednostki. Może się okazać, że jakieś drobne problemy, do których wszyscy już się przyzwyczaili da się łatwo i niedrogo wyeliminować. A jeśli audytor nie wykryje żadnych uchybień? Potwierdzi się, że system zarządzania sprzętem i danymi funkcjonuje bez zarzutu, co przecież stanowi nie tylko pomyślną, ale również cenną informację.

Bezpieczeństwo i sprawność działania są w dzisiejszych czasach priorytetowe dla firmy. Odkąd znaczący wpływ wywiera na nie materialne i wirtualne zaplecze informatyczne, audyt IT stał się jednym z podstawowych sposobów na ich zapewnienie. Zdecydowanie warto regularnie się na niego decydować.