BYOD – jeden z najszybciej rozwijających się trendów

BYOD (Bring Your Own Device) jest stosunkowo nowym pojęciem, z którym coraz częściej spotykają się przedsiębiorstwa. Trend ten pozwala pracownikom firm przynosić własne, prywatne urządzenia mobilne do pracy. Rozwiązanie takie pozwala pracodawcom na dużą oszczędność oraz kreowanie bardziej przyjaznych stanowisk pracy. Zjawisko zostało po raz pierwszy zdefiniowane w 2009 roku i staje się roku na rok coraz bardziej popularniejsze. Już teraz ponad 70% przedsiębiorstw korzysta z BYOD lub planuje wprowadzić taką możliwość w najbliższym czasie.

W czasach szybkiego rozwoju technologicznego prawie każda osoba żyjąca na średnim poziomie posiada przynajmniej dwa urządzenia mobilne. Często są one bardziej nowoczesne niż te, na których pracuje się w biurze. Wykorzystanie ich w miejscu pracy niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Największą zaletą jest zmniejszenie wydatków przedsiębiorstwa związanych z zakupem nowego sprzętu i oprogramowania. Wielu przedsiębiorców właśnie z tego powodu wprowadza system BYOD. Pracownik sam wymienia swój sprzęt na lepszy oraz taki, na którym najlepiej mu się pracuje. Zwiększa się też tendencja do dbałości o urządzenia i przestrzeń w biurze, jak również wzrasta satysfakcja z wykonywanych zadań, których realizacja staje się łatwiejsza dzięki znajomości urządzenia.

Zagrozenia BYODKolejną zaletę stanowi lepszy kontakt z przełożonym oraz większa mobilność przy wykonywaniu powierzonych zadań. Stały dostęp do bazy danych firmy powoduje przenikanie się życia zawodowego z prywatnym, co dziś jest nieuniknione. Dzięki temu pracownik staje się bardziej elastyczny, a jego produktywność wzrasta. Wraz ze wzrostem produktywności zmniejsza się stres, ponieważ zadanie można dokończyć w każdej wolnej chwili, w domu czy w pociągu. Z jednej strony pracownik staje się bardziej związany z firmą, z drugiej, dzięki korzystaniu z własnych urządzeń i aplikacji, czuje się bardziej samodzielny. Zwiększa to zadowolenie z wykonywanej pracy.

Mimo istotnych korzyści, wykorzystanie BYOD w przedsiębiorstwie niesie jednak wśród pracodawców wiele obaw. Najczęściej sygnalizowanym ryzykiem jest to związane z bezpieczeństwem. Zgubienie przez pracownika laptopa czy komórki może ułatwić dostęp do bazy danych niepowołanym osobom. Korzystanie w celach prywatnych z urządzeń mobilnych zwiększa też szanse na udany cyberatak, chociażby za pomocą poczty elektronicznej czy niezabezpieczonej sieci wi-fi. Kolejny problem może rodzić odejście pracownika z firmy. Oddanie własnego urządzenia nie jest możliwe, więc dane na temat działalności mogą cały czas zostać na dysku. Niejasne zasady odpowiedzialności za utracone informacje powodują, że firmom ciężko się przekonać do wprowadzenia systemu.

Istnieje jednak sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z wprowadzeniem BYOD. Komputery pracowników wyposaża się w oprogramowanie ograniczające dostęp do zasobów oraz kontrolujące działalność. Może to rodzić kłopot, jakim jest prywatność pracownika. Niektórzy mogą czuć się urażeni tak dużą ingerencją przedsiębiorstwa w życie prywatne. Pojawia się też sprawa kosztów ponoszonych przez pracowników. Jeśli firma przejmie na siebie część z nich, trudniej ustalić jasne zasady finansowania sprzętu czy aplikacji. BYOD oznacza dywersyfikację, której nie sposób uniknąć. Ciężko stosować procedury bezpieczeństwa firmowego, kiedy urządzenia, z których korzystają pracownicy, są zróżnicowane i posiadają rozmaite oprogramowanie. Integracja i wsparcie tak wielu urządzeń może spowodować dodatkowe koszty, które pozornie powinny być redukowane. Przeszkodą może być też dostęp do licencji programowych. Ważne jest więc opracowanie jasnej i spójnej strategii przy wprowadzaniu systemu do przedsiębiorstwa, aby uniknąć dodatkowych obciążeń. Koniecznym jest także wprowadzenie skutecznych zabezpieczeń, których celem będzie ochrona baz danych przedsiębiorstwa oraz gwarancja prywatności pracownika.

Urządzenia mobilneBYOD to kwestia, którą pracodawca musi dokładnie przemyśleć przed wprowadzeniem tego systemu do organizacji. Początkowo słabe strony takiego rozwiązania mogą wydawać się przytłaczające, w końcowym rozrachunku jednak wychodzą na korzyść dla przedsiębiorstwa. W Polsce system ten przyjmuje się z dużo większym oporem, ze względu na mało spójne prawo pracy oraz słabe regulacje ochrony danych osobowych. Czynnikiem hamującym jego rozwój są również mniejsze zarobki niż w państwach zachodnich. Pracodawca powinien bowiem pamiętać, aby wynagrodzić pracownikowi wymianę sprzętu w postaci większego wynagrodzenia lub premii. Po rozwiązaniu tych kłopotów, wprowadzenie BYOD powoduje zazwyczaj wzrost efektywności pracowników i większe przywiązanie do firmy.

Analizując obecne trendy, wydawać by się mogło, że przedsiębiorcy są wręcz skazani na wprowadzenie takiego rozwiązania. Młodsze pokolenie wchodzące na rynek pracy przyzwyczajone jest do noszenia swoich urządzeń mobilnych wszędzie, gdzie jest to możliwe. Nowa generacja pracowników jest silnie przekonana, że jest to ich prawo, a nie przywilej. Zamiast więc walczyć z rosnącym trendem, lepiej przystosować się do niego i wyciągnąć z niego jak najwięcej korzyści dla firmy.