Centralne zarządzanie infrastrukturą IT

Trudno przecenić rolę infrastruktury IT we współczesnym biznesie. Im silniejsza moc obliczeniowa komputerów, im szybsza sieć, tym efektywniejsze funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Co więcej, przestarzała i zaniedbana infrastruktura IT może skutecznie zablokować możliwość rozwinięcia skrzydeł nawet najlepszym pracownikom.

Zarządzanie ITDlatego niezmiernie ważne jest nie tylko posiadanie odpowiedniej infrastruktury IT, ale także zarządzanie nią w taki sposób, by zawsze spełniała określone standardy. Współczesny świat informatyki to rzeczywistość dynamiczna, podlegająca nieustannym zmianom. Zarządzanie infrastrukturą powinno więc być regularnie aktualizowane, by móc sprostać wszystkim nowinkom technologicznym oraz innowacyjnym rozwiązaniom, które znacząco wpływają na jakość systemu IT. Zarządzanie IT jest procesem obejmującym szerokie spektrum obowiązków – od umiejscowienia sprzętu, instalacji węzłów i zapewnienia zasilania po zabezpieczenie sieci przed hakerami i wirusami, a także systematyczną troską o aktualizacje wszystkich aplikacji.

W skład infrastruktury wchodzi niezliczona ilość elementów, które składają się na jeden organizm informatyczny. Są to więc części związane z tak zwanym hardware’em, czyli fizycznym sprzętem, od którego wszystko się zaczyna. Komputery, modemy, okablowanie, routery – na to wszystko należy znaleźć miejsce w firmie. W dalszej kolejności warto zadbać o software, czyli wszelkiego rodzaju programy, systemy operacyjne, aplikacje, jak również szereg wtyczek oraz dodatków, które okażą się niezbędne w realizowaniu celów firmy. Także staranne zaplanowanie topologii sieci jest niezbędne przy organizowaniu IT w przedsiębiorstwie. Optymalizacja połączenia sieciowego wewnątrz firmy, a także szybkiego dostępu do internetu jest niezbędna, by zapewnić pracownikom możliwość sprawnego importu danych.

Centralizacja infrastruktury odbywa się na dwóch poziomach – fizycznym i sieciowym. Zgromadzenie całego sprzętu w jednym pomieszczeniu, serwerowni czy odosobnionym pokoju to element zarazem izolacji infrastruktury IT, jak i jej centralizacji. Nie to jest jednak kluczowe. Znacznie ważniejsze jest sieciowe scalenie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Administrator sieci ma wówczas ułatwione zadanie – zamiast instalować osobno na każdym komputerze dany program, wykonuje tę operację jednorazowo na serwerze głównym, a efekt obejmuje wszystkie jednostki w firmie.

Infrastruktura ITKorzyści płynące z centralnego zarządzania infrastrukturą IT są wyraźnie zauważalne. Za wspomnianym już udogodnieniem związanym z jednokrotnym instalowaniem oraz aktualizowaniem aplikacji na serwerze terminalowym idą inne, niemniej użyteczne zalety. Pracownicy mają dostęp tylko do tych aplikacji, które są im niezbędne przy wykonywaniu pracy – dla firmy oznacza to wysokie bezpieczeństwo. Monitorowanie zasobów i użytkowników odbywa się z jednego miejsca, dlatego nie istnieje potrzeba biegania od stanowiska do stanowiska w razie awarii. Do plusów scentralizowanego zarządzania infrastrukturą IT należy również mobilność – pracownicy mogą zalogować się do zasobów firmy z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia. Nie ma więc przeszkód, by w przedsiębiorstwie została wprowadzony trend BYOD.

Centralne zarządzanie infrastrukturą IT to przede wszystkim lepsze wykorzystanie zasobów, a więc wzrost efektywności firmy. To także jakość oraz wysoki poziom wsparcia, a wszystko to możliwe jest do osiągnięcia przy niskich nakładach na wdrożenie takiego rozwiązania.