Chmura obliczeniowa – coraz popularniejsza?

Wraz z rozwojem firmy pojawia się problem ograniczonego miejsca dla przechowywania zasobów IT. Zauważyć to można szczególnie wśród małych i średnich firm. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się w związku z tym na przeniesienie danych do chmury obliczeniowej.

Czym jest chmura obliczeniowa? Najprościej mówiąc jest to model dostarczania i korzystania z zasobów informatycznych, takich jak zasoby obliczeniowe, magazynowanie danych, przepustowość sieci czy aplikacji. Firma jako konsument płaci na użytkowanie – bez konieczności kupowania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Wyróżnia się 3 rodzaje chmur: prywatne, publiczne i hybrydowe. Prywatne chmury obliczeniowe są częścią organizacji równocześnie będąc niezależnym dostawcą usług, publiczne to ogólnie dostępni dostawcy jak na przykład Google i hybrydowe, które są połączeniem chmury prywatnej i publicznej. Korzystać z zasobów w ten sposób można w każdym miejscu na świecie – wystarczy zalogować się z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Głównymi dostawcami przetwarzania w chmurze są Google, Microsoft i Amazon.

W ubiegłym roku, według danych IDC, wydatki na rozwiązania chmurowe w Polsce wzrosły siedem razy szybciej niż na tradycyjne IT i wyniosły 130,3 mln dol. W dodatku zastosowania systemów chmurowych osiągnęły wyższy poziom, polegający na tym, że firmy zdają sobie sprawę, że, oprócz wzrostu efektywności i minimalizowaniu kosztów, rozwiązania chmurowe przyczyniają się do poprawy wyników biznesowych poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Co sprawia, że takie rozwiązanie jest coraz popularniejsze wśród polskich przedsiębiorstw? Korzyści z niego wynikające z tego typu rozwiązania łatwo nakreślić biorąc pod uwagę 5 poziomów dojrzałości w wykorzystywaniu chmur. Przedsiębiorstwa, którym udało się przejść od najniższego do najwyższego poziomu, mogą pochwalić się wyraźnym wzrostem korzyści biznesowych. Dla przykładu wzrost przychodów wynosi 10,4%, zaś redukcja kosztów IT spada o 77%!

chmuraobliczeniowaWzrost przychodów to skutek wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz „przesunięcia” pracowników IT z obowiązku utrzymania systemu na rzecz realizacji nowych, strategicznych dla firmy rozwiązań. Redukcja kosztów z kolei wynika w takich przedsiębiorstwach z możliwości funkcjonowania aplikacji biznesowych w środowisku dużo bardziej skalowalnej, efektywnej i niezawodnej platformy chmurowej. Nie bez znaczenie pozostaje również czas wdrażania nowych usług i aplikacji – procesy te przyspieszają niemal o 100%.

Wśród najważniejszych zalet chmur obliczeniowych można wymienić także zwiększenie elastyczności systemu, efektywności pracowników oraz spadek ryzyka. Skorzystanie z tego rozwiązania wiąże się także z podniesieniem bezpieczeństwa. Za bezpieczeństwo danych odpowiada nie tylko użytkownik chmury, ale także jego dostawca, co jest uregulowane prawnie. Korzystanie z chmur obliczeniowych wpływa także na usprawnienie pracy, ponieważ dostęp do zasobów jest możliwy w każdym miejscu na świecie, gdzie działa internet.

Biorąc pod uwagę powyższe zalety rozwiązań chmurowych trudno dziwić się, że coraz więcej firm decyduje się na ich wdrożenie. Co ciekawe, wśród nich dominują przede wszystkim te z branży wytwórczej (33%), sektora IT (30%), sektora finansowego (29%) oraz służby zdrowia (28%).