Chmura obliczeniowa – sposób na obniżenie kosztów IT

Koszty utrzymania przedsiębiorstwa – niezależnie od tego, czy jest ono określane jako duże, małe czy średnie – są zwykle dość wysokie. Wystarczy przeanalizować, ile trzeba zainwestować w zbudowanie i utrzymanie infrastruktury IT, związane z nią naprawy oraz aktualizacje. Gdy firma znajduje się w sytuacji wymagającej znalezienia obszarów, w których można zredukować koszty, warto zastanowić się nad Cloud Computing. To rozwiązanie nie tylko pozwalające zmniejszyć wydatki, stanowi również doskonały sposób na rozwój działalności.

Istota Cloud Computing

Chmura obliczeniowa jest platformą służącą do przechowywania i użytkowania niezbędnych w biznesie aplikacji. Polega na wynajęciu infrastruktury i oprogramowania, których nie trzeba kupować na własność nawet wówczas, gdy ich wykorzystanie jest niewielkie. Oprócz kosztów wynikających z nabycia wspomnianych elementów, dochodzą jeszcze te związane z koniecznością robienia aktualizacji, a także posiadania serwerowni “dźwigających” całe obciążenie. Te problemy znikają po wdrożeniu chmury obliczeniowej.

IT szyte na miarę

Nie będzie przesadnym stwierdzenie, że działy IT są najistotniejszymi dla każdego rodzaju przedsiębiorstw. W końcu to tam przechowuje się znaczące dane, informacje dotyczące transakcji i wiele innych. Ich bezpieczeństwo jest więc priorytetowe i dlatego wiele firm decyduje się na poniesienie dużych nakładów finansowych w tym obszarze – okazuje się jednak, że niepotrzebnie. Urządzenia serwerowe i niezbędne do ich działania systemy operacyjne, powierzchnia dyskowa czy moc obliczeniowa mogą być dostarczone przez usługodawcę na zasadach wynajmu. Przedsiębiorca nie musi zatem obawiać się o konieczność nabycia wszystkich tych elementów na własność, unika kosztów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań cyfrowych i ewentualnymi naprawami technicznymi, które w tym momencie ponosi usługodawca, a ponadto płaci się wyłącznie za rzeczywiste zużycie zasobów chmurowych. Zasada jest prosta: jeśli serwer jest wyłączony, to użytkownik nie ponosi żadnych kosztów – wygodne, prawda?

Co oprócz oszczędności?

Redukcja nakładów finansowych to nie jedyne korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań Cloud Computing do działu IT przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że można w sposób precyzyjny określić koszty związane z posiadaniem własnej infrastruktury chmurowej oraz tego, kto i w jak znacznym stopniu z nich korzysta, przejrzystość finansowania działu IT będzie dużo większa niż przed wdrożeniem chmury obliczeniowej.

Ponadto ciągłe ulepszanie tej innowacyjnej technologii ma doprowadzić wkrótce do większej automatyzacji obsługi użytkowników. To z kolei redukuje koszty związane z koniecznością zatrudniania zajmującego się tym personelu, a także błędy wynikające z niewłaściwej obsługi.

Wnikliwe czytanie

Mówiąc o Cloud Computing nie należy również pomijać pewnych zagrożeń związanych z korzystaniem z tego rozwiązania. Te wynikają nie z samej technologii, a kruczków stosowanych przez firmy świadczące tego rodzaju usługi. W umowach zdarzają się bowiem zapisy generujące dodatkowe, znaczne koszty. Mowa o nich jest zwykle przy zapisach związanych z choćby nieznacznymi odstępstwami od warunków.

Nowe technologie pojawiają się po to, by użytkownicy korzystali z dobrodziejstw, jakie za sobą niosą. Nie wiążą się z nimi niebezpieczeństwa, a jeśli już to jedynie te związane z cyberprzestępstwami, których dzięki stałej kontroli można z powodzeniem uniknąć. Jeśli dodatkowo generują zyski i obniżają koszty prowadzenia przedsiębiorstwa, tym lepiej! Warto jednak zwracać uwagę na zapisy w umowach zawieranych z dostawcami, by nie okazało się, że rozwiązanie mające przynieść korzyści okaże się “skarbonką bez dna”. Dlatego warto wybierać sprawdzonych usługodawców cieszących się szerokim zaufaniem wśród swoich klientów.