Cloud computing kluczowy dla rozwoju biznesu?

Nowe technologie wiążą się z ułatwieniem wielu procesów, które bez dotychczasowych rozwiązań były bardziej czasochłonne lub po prostu kosztowne. Cloud computing, czyli chmura obliczeniowa, daje firmom z sektora MŚP możliwość stworzenia stabilnej infrastruktury mogącej rozszerzać swój zasięg, przyspieszenia dostępu do narzędzi i dostawców usług, a także trwały sprzęt niewymagający wysokich kosztów utrzymania. Niestety – ta technologia, jak każda inna, ma również swoją negatywną stronę. Z tego powodu każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z argumentami przemawiającymi “za i przeciw” technologii cloud computing, która może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu.

Ułatwienia w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Infrastruktura IT jest kosztowną inwestycją, która wymaga stałego monitoringu i napraw generujących kolejne koszty. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na przestój w pracy będący konsekwencją uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, bo jest on źródłem strat, które mogą znacząco sparaliżować funkcjonowanie firmy. Dzięki cloud computing mniejsi gracze nie muszą zastanawiać się nad infrastrukturą IT i zagrożeniami finansowymi wynikającymi z awarii, gdyż wszystko co jest potrzebne znajduje się w sieci. Konieczność naprawy usterek spoczywa na dostawcy usług, więc przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu biznesu.

Ten nieprzerwany dostęp do danych i sieci sprawia, że omawiane rozwiązanie jest chętnie wdrażaną technologią. Informacje przechowywane w chmurze są zabezpieczane na wypadek awarii i utraty danych czy celowych działań na szkodę firmy – dzięki zaawansowanym zaporom antywirusowym oraz 24-godzinnemu monitoringowi systemów.

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw z reguły nie inwestują w zaawansowane sprzęty mające dużą moc obliczeniową, bo na co dzień nie wykonują wykorzystujących ją operacji. Zdarza się jednak, że tego rodzaju urządzenia przydałyby się zaledwie na kilka dni. Dzięki usługom cloud computing istnieje możliwość korzystania z prawie nieograniczonych mocy obliczeniowych przy opłacaniu tylko wykorzystanego transferu.

Zagrożenia związane z Cloud computing

Chyba największą obawą przed wprowadzeniem rozwiązań cloud computing jest ta związana z kradzieżą danych. To w pełni uzasadnione lęki, gdyż informacje przechowywane na serwerach zewnętrznych są cenne dla przedsiębiorców, a ich utrata wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym z uszczerbkiem na wiarygodności firmy. Można jednak dołożyć wszelkich starań, by zapobiec tego typu zdarzeniom. Wprowadzenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia i szyfrowanie informacji skutecznie zminimalizuje ryzyko kradzieży danych.

Zdarza się, że dostawcy usług chmurowych borykają się z atakami odmowy dostępu (DDoS). Jeśli to zjawisko osiąga szeroką skalę, usługodawcy odnotowują znaczne zużycie zasobów, czego konsekwencją jest zmniejszenie dostępności i responsywności usług chmurowych. Warto jednak uświadomić sobie, że dostawcy znacznie sprawniej radzą sobie z rozwiązaniem tego rodzaju problemów, niż zrobiłaby to firma we własnej infrastrukturze.

Częścią cloud computing jest złożone środowisko aplikacyjne. Znaczny stopień komplikacji zwiększa ryzyko błędów w oprogramowaniu, które wystawiają je na liczne zagrożenia bezpieczeństwa. Na szczęście luki w konstrukcji aplikacji nie muszą być tożsame z cyberatakiem. Szybkie wprowadzanie aktualizacji, skanowanie podatności i natychmiastowa reakcja na informację o potencjalnym zagrożeniu może ukrócić działania przestępców.

Każdy medal ma dwie strony – tę znaną zasadę należy mieć na uwadze także przy nowoczesnych technologiach. Zaznajomienie się z ich wadami i korzyściami pozwoli przedsiębiorcom podjąć świadome decyzje dotyczące rozwiązań cloud computing. Warto wiedzieć, że monitoring cyberprzestrzeni może w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko związane z tą technologią, które jest niewspółmierne do korzyści płynących z wdrożenia tych działań do własnego przedsiębiorstwa.