Czemu służą certyfikaty SSL?

Kwestia zapewniania poufności podczas komunikacji w sieci jest szalenie istotna z wielu powodów. Jednocześnie rodzi też szereg znaczących trudności. Jedną z nich jest znalezienie kompromisu między funkcjonalnością a stopniem ochrony bezpieczeństwa danych.

Metoda szyfrowania transmisji informacji, jaką oferuje protokół SSL, opiera się na klasycznych technikach kryptograficznych. Podstawowym mechanizmem jest wykorzystanie klucza szyfrującego dane w komunikacji między klientem a serwerem. W zależności od rodzaju algorytmu – możliwe jest zastosowanie klucza symetrycznego lub asymetrycznego (różnego dla każdego kierunku transmisji). Taka technologia pozwala na efektywne zwiększenie bezpieczeństwa połączenia, a przy tym nie wymaga uciążliwych operacji od uczestników wymiany danych. Chodzi o to, by tylko uprawnione strony miały łatwy dostęp do tych konkretnych informacji. Nawet w przypadku kradzieży czy przechwycenia zaszyfrowanych danych przez osoby trzecie, zadanie ich odkodowania jest trudne, a czasami nawet niemożliwe.

Certyfikaty SSL oferują przede wszystkim możliwość weryfikacji – zarówno użytkownika, jak i dostawcy usługi. Ma to znaczenie w przypadkach połączeń z serwisami, gdzie wykorzystywane są wrażliwe informacje – jak na przykład podczas korzystania z bankowości elektronicznej, profili stron medycznych, serwisów rządowych i administracyjnych czy edukacyjnych. Weryfikacja stron, które biorą udział w wymianie danych, znajduje również szerokie zastosowanie w handlu internetowym (e-commerce), serwisach społecznościowych, poczcie internetowej czy stronach działalności non-profit.

szyfrowanie danychBezpośrednie korzyści, jakie zapewnia zastosowanie certyfikatu SSL, to między innymi zapewnienie wiarygodności i prawdziwości przesyłanych danych. Każdy użytkownik poszukujący na przykład informacji na temat określonej firmy może z większą pewnością zakładać ich prawdziwość, kiedy są udostępnione na certyfikowanej i zabezpieczonej witrynie internetowej. Ma to znaczenie wizerunkowe, ponieważ obecność informacji o zastosowanych certyfikatach wskazuje na troskę o bezpieczeństwo użytkowników czy klientów. Korzystanie z bezpiecznego protokołu szyfrowania świadczy o profesjonalizmie firmy. Tego rodzaju zabezpieczenia pozwalają również uniknąć wielu podstawowych ataków cyberprzestępców – podszywania się pod użytkowników w celu manipulacji danymi, ich wyłudzania, przechwytywania czy phishingu. Dla niektórych rodzajów działalności zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest koniecznością.

W celu zastosowania certyfikatu SSL można skorzystać z usług instytucji certyfikujących lub też samodzielnie wygenerować potrzebne elementy na przykład przy pomocy OpenSSL. Przygotowany klucz prywatny hosta wraz z CSR mogą być potwierdzone w zaufanym centrum certyfikacji. Dzięki temu każdy użytkownik korzystający z serwisu z tak potwierdzonym certyfikatem, będzie widział informację o stosownym poziomie zabezpieczeń i aktualnym zweryfikowanym certyfikacie.