Czy warto przeprowadzać testy penetracyjne aplikacji www?

Rozwój technologii niesie za sobą wiele korzyści dla jej użytkowników, jednak stwarza też nowe możliwości dla osób działających nielegalnie i przede wszystkim nieuczciwie. Na bieżąco tworzone są nowe złośliwe oprogramowania oraz wirusy, które mają za zadanie przechwycać cenne informacje – właśnie dlatego należy w szczególności dbać o bezpieczeństwo aplikacji www. Jedną z form ochrony są testy penetracyjne, będące formą audytu bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Czym są testy penetracyjne?

Najprościej mówiąc, testy penetracyjne to proces mający na celu praktyczną ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa danej aplikacji www. Najczęściej przyjmują formę symulacji hipotetycznych ataków hakerskich, które mogą zdarzyć się w momencie uruchomienia danej aplikacji. Jest to najpopularniejsza forma testowania, jednak nie jedyna – innymi przykładami mogą być audyt infrastruktury czy recenzja bezpieczeństwa aplikacji.

Po co przeprowadza się testy penetracyjne?

Przeprowadzenie testów penetracyjnych ma na celu odszukanie luk lub słabych punktów, które należy wyeliminować, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo korzystania z danej aplikacji. Dzięki temu zleceniodawca otrzymuje konkretne informacje, które wskazują ściśle określone mankamenty w strukturze aplikacji – zyskuje w ten sposób czas na wdrożenie usprawnień zanim nastąpi prawdziwy atak hakerski.

Przebieg procesu

Istnieje kilka rodzajów testów penetracyjnych, które zależą od stopnia znajomości aplikacji. Metoda white box zakłada znajomość całej struktury aplikacji, włącznie z kodem źródłowym, natomiast metoda black box jest symulacją sytuacji, w której nie ma dostępnych żadnych danych i trzeba je zdobyć na własną rękę – pozwala na przeprowadzenie testu opierając się na metodyce, którą posługuje się potencjalny haker. Test trzeba więc rozpocząć od wstępnej analizy, czyli określenia, czy jest to ogólnodostępna aplikacja, czy nie korzystają z niej inne firmy oraz czy aplikacja nie posiada błędów wykrytych już wcześniej.

Następnym etapem jest mapowanie aplikacji, które polega na zebraniu jak największej ilości informacji technicznych. Gdy firma przeprowadzająca audyt zdobędzie wszystkie potrzebne dane, następuje atak. Przeprowadza się go na 2 sposoby – automatycznie, łącząc działanie kilku dostępnych narzędzi, takich jak fuzzery, spidery czy analizatory tokenów sesji, lub manualnie. Metoda ta wymaga jednak ogromnej wiedzy eksperckiej i jest dużo bardziej czasochłonna oraz podatna na błędy ludzkie, przez co może tracić na wiarygodności. Kiedy atak wykryje błędy, firma przygotowuje raport, który przekazuje twórcom aplikacji. Zespół informatyków i programistów eliminuje luki, po czym audytorzy testują aplikację raz jeszcze, by sprawdzić, czy program działa bezbłędnie.

Zalety i wady testów penetracyjnych

Testy penetracyjne przede wszystkim weryfikują system bezpieczeństwa danej aplikacji, obnażając błędy, które w przyszłości mogliby wykorzystać hakerzy, dzięki czemu organizacja zlecająca audyt może profilaktycznie stworzyć nowy system ochrony. Firma przeprowadzająca testy dostarcza pełną aplikację, w której wypunktowane są wszystkie luki wraz z opisem i krótką analizą. Zleceniodawca może więc świadomie podjąć decyzję dotyczącą ryzyka. Istnieją również wady, do których można zaliczyć konieczność pełnego zaangażowania zespołu zleceniodawcy w proces, a także ryzyko niskiej efektywności w przypadku przeprowadzania testów manualnych lub braku dostatecznej wiedzy audytorów.

Testy penetracyjne stwarzają możliwość weryfikacji błędów aplikacji, które są niezwykle istotne dla jej twórców. Jeżeli firma działa w środowisku podatnym na ataki hakerskie i nie może pozwolić sobie na wycieki danych, analiza podatności aplikacji będzie wręcz konieczna, a testy penetracyjne są na to najlepszym sposobem.