Data Analytics – do czego służy?

Prowadzenie biznesu to bez wątpienia trudne zadanie, które wymaga zaangażowania wielu osób i technologii. Szczególną kwestią są niezliczone ilości danych, które trzeba przecież w jakiś sposób kontrolować. Tu pomocna okazuje się analiza danych (ang. Data Analytics) stanowiąca ważny czynnik dla zrozumienia biznesu. W jakim celu przedsiębiorstwa wykorzystują D&A? Na to pytanie łatwo odpowiedzieć, analizując wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej z 15 krajów przez firmę doradczą KPMG na przełomie lat 2014/2015.

Zrozumienie klienta

W różnych dziedzinach biznesu coraz częściej zauważa się, że to klient stanowi źródło dochodu i dlatego jego potrzeby powinny być dla firm najważniejsze. Aż 82% respondentów odpowiedziało, że analiza danych wiąże się z lepszym zrozumieniem klienta, które pozwala dostosowywać oferty do konkretnych targetów. Ważną rolę odgrywają w tym przypadku portale społecznościowe będące istotnym narzędziem komunikacji z klientem.

Poprawa wydajnościdata analytics2

Analiza danych ma również duże znaczenie w poprawie wydajności firmy. Respondenci zwrócili uwagę, że dzięki narzędziom D&A możliwe jest przeprowadzanie symulacji, które pozwalają podejmować szybsze i lepsze decyzje, a co ważniejsze redukują ryzyko biznesowe.

Zwiększenie zysków

D&A przyczynia się również do wzrostu zysków przedsiębiorstwa – ze względu na realną możliwość wpływania na wzrost sprzedaży poprzez analizę informacji. Wiąże się to z poprzednim punktem, czyli możliwością dokładniejszego przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji i szybszego odpowiadania na potrzeby klientów, co potwierdza 37% ankietowanych. W przeprowadzonym badaniu zdarzali się także respondenci, którzy deklarowali wykorzystanie D&A również do redukcji kosztów, było to jednak niewielkie grono – takiej odpowiedzi udzielał co szósty badany.

Zarządzanie ryzykiem

To w zasadzie główny obszar wykorzystujący analizę danych (według 97% badanych). Dzięki odkrywaniu nieścisłości w procesach, których stopień automatyzacji na przestrzeni lat diametralnie się zmienił, można zapobiec kryzysom na poziomie ich powstawania. Dzięki temu nie trzeba ponosić strat, które z pewnością pojawiłyby się, gdyby nie skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Rozwiązania IT w służbie D&A

Warto zaznaczyć, że realizacja powyższych celów nie byłaby w dzisiejszych czasach możliwa, gdyby nie systemy informatyczne. Analitycy zajmujący się interpretacją danych bazują w głównej mierze właśnie na rozwiązaniach z zakresu IT, które są stale udoskonalane przez dostawców oprogramowania. Dzięki temu już od dawna możliwe jest bieżące monitorowanie danych za pomocą komputerów i urządzeń mobilnych.

data analyticsWspółczesne technologie informatyczne w ramach D&A powinny przede wszystkim intuicyjne i łatwe w obsłudze, jednocześnie umożliwiając analizę danych z różnych źródeł, takich jak systemy działające wewnątrz firmy, Internet od Things czy sieci społecznościowe, i na jej podstawie wskazywać na zależności oraz tworzyć modele symulacyjne. Dostawcy tego typu rozwiązań za cel postawili sobie również przyspieszenie czasu reakcji osób decyzyjnych poprzez szybsze dostarczenie informacji – szybkość to bowiem czynnik, który gwarantuje przedsiębiorstwom elastyczność, a w efekcie również przewagę konkurencyjną. Popularne stają się także rozwiązania typu self-service, gdzie manager może zadawać pytania w kwestiach kluczowych do podjęcia określonych decyzji – taki rodzaj monitoringu umożliwia racjonalne planowanie działań.

Mimo rosnącej świadomości firm, wiele z nich wciąż ma problem z analizą zgromadzonych danych. Dlatego tak niezbędne jest posiadanie odpowiednich systemów informatycznych, które nie tylko będą odczytywać liczby, ale również korelować je z czynnikami wpływającymi na konkretne wyniki.