Deduplikacja danych – na czym polega?

Przedsiębiorstwa stale poszukują nowych rozwiązań usprawniających pracę oraz zmniejszających generowane koszty. Jednym z nich jest proces deduplikacji pozwalający na redukcję powtarzających się danych. Poniższy artykuł wyjaśnia, w jaki sposób zachodzi wspomniany mechanizm, a także dlaczego warto rozważyć wdrożenie takiego rozwiązania w struktury firmy.

Czym jest deduplikacja danych?

Deduplikacja to najlepszy sposób na zwolnienie miejsca w pamięci masowej – polega na eliminowaniu powtarzających się danych przez zastąpienie duplikatów odnośnikiem do jednej bazy danych. Po uruchomieniu procesu skanowane są wszystkie znajdujące się na dysku dane – gdy mechanizm napotka identyczne, kasuje ich wielokrotność, tym samym redukując ich ilość nawet 80%. Deduplikacja jest bowiem skuteczna nawet w przypadku występowania różnic jeżeli chodzi o zapis informacji (np. literówek), dla maksymalizacji efektywności mechanizmu zaleca się jednak przed jego uruchomieniem standaryzację danych.

Typy deduplikacji

Istnieją dwa typy deduplikacji, z których każdy posiada pewne zalety. Pierwszym z nich jest deduplikacja in-line, gdzie deduplikacja zachodzi w pamięci, w której usuwane są powtarzające się bloki danych. Usystematyzowane bloki oraz odpowiednie odnośniki do danych zapisywane zostają na dysku twardym, co wiąże się z mniejszą ilością wykorzystanych dysków, a co za tym idzie – mniejszymi kosztami. Drugim typem jest deduplikacja post-process, w ramach której dane w pierwszej kolejności zapisywane są na dysku, a dopiero potem następuje proces deduplikacji. Zaletą takiego rozwiązania jest wydajność oraz brak potrzeby przeprowadzania dodatkowych czynności związanych z zapisem danych.

Trzy poziomy działania deduplikacji

Można wyróżnić trzy poziomy działania deduplikacji: na poziomie pliku, na poziomie bloku stałej wielkości oraz na poziomie bloku zmiennej wielkości. Pierwszy poziom polega na eliminacji plików będących identycznymi kopiami pliku wcześniej już zapisanego. Drugi poziom opiera się na dzieleniu plików na bloki, a więc sekwencje bajtów o stałej wielkości. Jest to przydatne w chwili, gdy duże pliki rozszerzają się poprzez dodawanie do nich nowych danych. Trzecim poziom, dotyczący bloku o zmiennej wielkości, pozwala rozpoznać zmiany zarówno dodane na końcu pliku, jak również te na jego środku lub początku – podobieństwo ustalane jest na podstawie wielkości bloku porównującego.

Kiedy warto wdrożyć deduplikację danych?

Rozwiązaniem tym z pewnością powinni zainteresować się przedsiębiorcy, którzy mają przed sobą perspektywę kosztownego powiększenia i rozbudowy pojemności pamięci masowej. Deduplikacja danych to zdecydowanie tańsza i efektywniejsza metoda redukcji stale rosnącej ilości danych – inwestycja opłaca się już w chwili zidentyfikowania zaledwie 2% powtarzających się rekordów. Mechanizm ten znajduje szczególne zastosowanie w systemach CRM oraz w przypadku łączenia kilku baz danych w jedną.

Deduplikacja danych to nic innego jak inteligentnie i systematycznie uporządkowywanie danych, które w znaczący sposób usprawnia funkcjonowanie firmy, nie tylko ograniczając ponoszone przez nią koszty, ale także korzystnie wpływając na wizerunek na tle innych przedsiębiorstw.