Disaster Recovery, czyli jak zapobiec utracie danych

Najcenniejszą rzeczą, którą posiadają przedsiębiorstwa nie są wcale wyjątkowe pomysły pracowników czy innowacyjne rozwiązania. To przechowywane dane sprawiają, że można szczycić się wyjątkowymi rozwiązaniami, zyskami, klientami etc. Jest wiele aspektów, które sprawiają, że w mgnieniu oka można utracić wszystkie istotne informacje, wywołując tym samym panikę wśród personelu. Dzięki projektowi Disaster Recovery utrata danych wcale nie musi wiązać się z upadłością firmy.

Dokładne zaplanowanie działań w sytuacjach kryzysowych może zminimalizować koszty wynikające z przestoju w działalności firmy. W przygotowywaniu Disaster Recovery Plan powinno się przede wszystkim przeprowadzić kalkulację, w której przedsiębiorcy zdadzą sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą utrata danych i kosztów, które będzie trzeba ponieść w związku z awarią. By rzetelnie zaplanować postępowanie w sytuacji kryzysowej, należy dokonać obliczeń na podstawie dwóch wskaźników: Recovery Point Objective oraz Recovery Time Objective. Pierwszy z nich – RPO – to szacowany czas, w którym firma może funkcjonować bez dostępu do utraconych danych przy określeniu wielkości strat i ich kosztów. Z kolei RTO jest maksymalnym czasem, w którym należy odzyskać dane i w pełni wznowić system. Warto wiedzieć, że spośród firm, którym zajęło to więcej niż 10 dni, połowa natychmiast zbankrutowała.

Przy określaniu Disaster Recovery należy uwzględnić rozmaite koszty:

  • finansowe wynikające z utraty potencjalnych klientów,
  • rozpowszechnienie “czarnego PR-u” firmy,
  • utratę klientów związaną z ich niezadowoleniem ze świadczonych usług,
  • powiązane z opóźnieniami – zarówno w realizacji zamówień, jak i spowodowanych niemożnością wykonywania zadań przez pracowników,
  • powiązane z zapobieganiem awariom – utrzymanie pracowników, przywracanie danych (dodatkowe koszty będą generowane, jeśli odzyskiwanie utraconych informacji przekaże się w zleceniu outsourcingowym), zaawansowana technologia umożliwiająca przywracanie danych.

Gdy weźmie się pod uwagę wszystkie ewentualne straty, można przystąpić do tworzenia planu antykryzysowego. Kluczową kwestią w tym wypadku jest przydzielenie zadań – tak jak w przypadku udzielania pierwszej pomocy, chaosowi może zapobiec wyłonienie lidera, który wybierze osoby odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych działań przyczyniających się do ratowania ludzkiego życia, tak w przypadku awarii podstawą jest rozdzielenie ról i obowiązków pomiędzy pracowników.

DSPBackupy są bezpieczną formą przechowywania danych na nośnikach zewnętrznych, jednak samo utworzenie kopii zapasowej nic nie znaczy – należy sprawdzić jej format, wyeliminować ewentualne braki danych itd. Pracownicy muszą wiedzieć, jak reagować na kryzysy: diagnozowanie, zgłaszanie odpowiednim osobom – droga postępowania musi być jasna i powszechnie znana. Najważniejszym elementem jest stworzenie planu naprawczego, w którym firma postara się wypracować ogólne zasady postępowania w przypadku różnego rodzaju kryzysów. Umożliwi on sprawne przywrócenie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że wymienione elementy konieczne podczas planowania Disaster Recovery są jedynie najistotniejszymi dla tego rodzaju działań. Każde przedsiębiorstwo, w zależności od specyfiki, musi dostosować plan do indywidualnych potrzeb i zwrócić uwagę na szereg dodatkowych czynników koniecznych do stworzenia sprawnego planu działania w sytuacjach kryzysowych.