Dział IT fundamentem rozwoju przedsiębiorstwa?

Rola działu IT znacznie zmieniła się w przeciągu ostatniej dekady. Jego funkcją nie jest już tylko rozwiązywanie problemów informatycznych, ale również dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

Innowacyjne systemy komunikacji

Komunikacja pełni kluczową rolę dla funkcjonowania firmy i tyczy się ona zarówno kontaktu między pomiędzy poszczególnymi działami firmy, jak i klientami czy współudziałowcami. Jej ranga jest niezmienna od wielu lat, jednak podczas gdy jeszcze niedawno najważniejszymi osobami dla rozwoju systemu komunikacji byli dyrektorzy HR, marketingu czy CEO, tak obecnie ich pozycję zajął dział IT. Dlaczego tak się dzieje? Aktualnie najbardziej popularnym modelem porozumiewania się jest kontakt online – wprawdzie wysłanie maila nie powinno sprawiać większych trudności, niemniej jednak do omawiania szczegółów dotyczących współpracy czy realizacji określonych projektów coraz częściej stosowane są bardziej zaawansowane narzędzia, używanie których może generować pewne problemy techniczne. Usterki te bez problemu naprawią pracownicy działu IT umożliwiając tym samym sprawną komunikację. Warto również podkreślić, że do szybkiej wymiany informacji drogą online niezbędne jest poprawne działanie internetu, a to dział IT sprawuje pieczę nad siecią protokołów internetowych.

Bazy danych

Podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych zazwyczaj należy do obowiązków dyrektorów poszczególnych działów, jednak wbrew pozorom to nie oni pełnią najważniejszą rolę w tym procesie. Strategie działania firmy powinny być ustalane w oparciu o precyzyjne dane uzyskane na przykład za pomocą sondaży czy badań rynku, ponieważ tylko na podstawie dogłębnej analizy możemy wysnuć wnioski, które pozwolą nam opracować efektywną strategię. Informacje te są zawarte w bazach danych administrowanych przez informatyków, dlatego też ich stanowisko nabiera szczególnego znaczenia. Warto również podkreślić, że coraz częściej wykorzystywanym modelem jest chmura obliczeniowa, która mimo ogromnych korzyści jakie z niej płyną, narażona jest także na ataki hakerskie, przez co praca działu IT jest potrzebna, aby wspierać bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo firmy

Czasy kiedy wszystkie ważne informacje dotyczące działania firmy oraz realizacja projektów miały miejsce na papierze odeszły do lamusa. Dzięki ogromnej informatyzacji świata, którą obserwujemy już od ponad dwóch dekad, przedsiębiorstwa mają możliwość bardziej wygodnego i efektywnego przetwarzania danych oraz pracy – to znaczy gromadzenie ich online lub w wewnętrznych systemach na komputerze. Rozwiązanie to niewątpliwie niesie za sobą wiele korzyści, jednak jednocześnie rodzi potrzebę wzmocnienia systemu zabezpieczeń informatycznych, w związku z czym rola działu IT jest nieoceniona. Zapewnienie bezpieczeństwa firmy należy bowiem do priorytetów, a odpowiedzialność ta ciąży obecnie na specjalistach IT.

Znaczenie działu IT może dla niektórych osób wydawać się niepozorne, w rzeczywistości jednak można pokusić się o stwierdzenie, że jest on fundamentem przedsiębiorstwa – nic tak bardzo jak system komunikacji firmy, administrowanie baz danych czy nadzór nad bezpieczeństwem nie wpływa na jego rozwój i poziom konkurencyjności.