IT4IT, czyli nowe podejście do IT

Transformacja cyfrowa sprawia, że coraz więcej firm digitalizuje swój biznes i potrzebuje pełniejszego wsparcia w zakresie informatyzacji. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa, które już od dawna posiadają rozbudowany dział IT albo korzystają z outsourcingu tych usług, mają coraz bardziej wygórowane wymagania. Nie wystarczy im już, że jakieś przedsięwzięcie zostało wykonane w terminie i przyniosło efekty – teraz oczekują jeszcze więcej, ale taniej i sprawniej. Do tego wszystko ma być przejrzyste, również dla kierowników, którzy nie są specjalistami technicznymi.

Te nowe wyzwania doprowadziły do konieczności opracowania nowatorskiego rozwiązania, które byłoby lekarstwem na problemy we współczesnych relacjach biznes-IT. Propagowane do niedawna modele sprawdzały się w rzeczywistości świata wkraczającego w erę internetu. Teraz, kiedy owa era nie tylko nadeszła, ale wręcz dobiega końca na rzecz przejścia z tradycyjnych zastosowań sieci do chmury, internetu rzeczy i backupu danych, potrzebne są zmiany.

rozwiazanieit4itJedną z niewątpliwie wartych uwagi propozycji przedstawiła The Open Group. Pomysł poparło konsorcjum firm, między innymi Shell, BP, Phillips, IBM, Microsoft, Huawei i HCL. Opisane przez nich podejście do IT nazwali IT4IT. Do jego podstawowych założeń należy całościowe podejście do zarządzania. Zamiast skupić się na pracy poszczególnych zespołów, trzeba ogarnąć wzrokiem wszystko, co łączy się z technologiami informatycznymi wspierającymi firmę.

Model zakłada nie tylko monitorowanie zależności pomiędzy wszystkimi grupami, ale też automatyzację i skrócenie przepływu informacji, standaryzację interfejsów, ograniczenie konfliktów interesów. Wszystko to, by każdy wiedział jakie jest jego zadanie, a osoba zarządzająca miała pełny obraz sytuacji i potrafiła go właściwie zinterpretować, nawet bez pełnego zrozumienia, na czym polega każdy z dziejących się jednocześnie procesów.

Co niesie ze sobą zastosowanie IT4IT? Przede wszystkim wiele korzyści dla nowoczesnej firmy. Dzięki umożliwieniu kierownictwu większej kontroli nad działem IT, odbywające się poprzez dostarczanie mu klarownych danych, zwiększa się wzajemne zaufanie pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Wtedy po pierwsze, łatwiej jest rozmawiać o wprowadzaniu nowatorskich pomysłów w życie, po drugie możliwe jest pełniejsze kontrolowanie budżetu przez rezygnację ze zbędnych działań.

Wcześniejsze podejścia okazały się niewystarczające głównie dlatego, że podchodziły do wyzwań cząstkowo, zamiast całościowo. Prace nad inicjatywą IT4IT nadal trwają i być może już wkrótce ich efekty pokażą, że biznes może być świadom nie tylko CO, ale i JAK dzieje się po stronie IT. To ogromna szansa dla obu stron, której wykorzystanie ma pozwolić przedsiębiorstwu na funkcjonowanie w świecie po transformacji cyfrowej.