Jak urządzenia typu IoT mogą usprawnić procesy biznesowe?

Trzy najbliższe lata przyniosą znaczące zmiany w strategiach biznesowych firm – coraz większą rolę odgrywać w nich będzie Internet of Things. Według przeprowadzonego przez firmę Gartner badania, do roku 2020 liczba urządzeń stanowiących element IoT wyniesie 26 miliardów! Sukces tego rozwiązania wynika przede wszystkim z zapewnienia szybkiego i skutecznego obiegu informacji.

IoT to nic innego jak ogół przedmiotów, które mają możliwość gromadzenia, przetwarzania i wymiany między sobą danych za pośrednictwem sieci komputerowej. Zjawisko to staje się powoli obowiązkowym elementem technologii w biznesie, napędzanej przez różnego rodzaju czynniki. Kompilacja urządzeń, zasobów ludzkich i zgromadzonych danych wiąże się z tym, że przedsiębiorstwa zyskają możliwość szybkiej zmiany łańcucha dostaw czy wprowadzania potrzebnych innowacji. IoT ewidentnie przyczyni się do poprawy procesów biznesowych, dostarczy również wiedzy, która dotychczas nie była dostępna.

iotbiznesZ czym zatem wiąże się wprowadzenie rozwiązań Internetu Rzeczy do procesów biznesowych? Z pewnością z koncentracją na procesach, nie zaś, jak to było wcześniej, na technologii. Warto tu wspomnieć, że jednym z kluczowych aspektów IoT jest digitalizacja procesów end-to-end. Internet Rzeczy przeprowadza detekcję awarii i stanów krytycznych systemu, a następnie aktywuje cyfrowe procesy end-to-end do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Internet Rzeczy to przede wszystkim zaawansowana analiza danych – zarówno dotyczących zdarzeń minionych, rzeczywistych, jak i tych odnoszących się do przyszłości. Dane dotyczące produktów i procesów mogą być przechwytywane w odpowiednim czasie i wykorzystywane do tworzenia nowych źródeł przychodów, poprawy efektywności operacyjnej, ale i zwiększania lojalności klientów.

Połączenie domów, miast i przemysłu przyczyni się do generacji ogromnej ilości danych, można więc uznać, że Big Data w najbliższym czasie przeistoczy się w „Thing Data”. Firmy w efekcie będą zmuszone zmienić sposób gromadzenia i analizy informacji – nie tylko przed decydentami stoi wyzwanie, jakim jest nauka i zaadaptowanie nowej formy danych wywiadowczych. Ilość i rodzaj informacji produkowanych przez IoT wprowadzi również nowe lub rozszerzone stanowiska dla analityków danych, strategów, jak również działów obsługi klienta.

Wprowadzenie IoT do procesów biznesowych to także korzyści wynikające z technologii M2M (Machine-to-Machine), która niebawem sprowadza się do szeroko pojmowanego, zdalnego zarządzania urządzeniami. Dzięki wdrożeniu procesów tego typu stanie się możliwe przekazanie pracochłonnych zadań urządzeniom, podczas gdy pracownicy będą mogli zając się realizacją istotniejszych prac. Wszystkie rzeczy, czy urządzania będą musiały być skoordynowane z ludźmi i aplikacjami w przedsiębiorstwie poprzez procesy biznesowe – pojedyncze przedmioty przestaną bowiem mieć znaczenie.

Internet of Things to także możliwość wizualizacji danych operacyjnych i analitycznych za pośrednictwem telefonu bądź komputera oraz zarządzanie bezpieczeństwem danych i tożsamością urządzeń czy aplikacji. Warstwa usług deweloperskich w zakresie IoT umożliwia programistom tworzenie aplikacji korzystających z usług tej technologii, a także narzędzi oprogramowania i usług. Tego typu warstwa pomaga wykreować platformę mającą cały wachlarz zastosowań.

internetrzeczyPrzedsiębiorstwa, zanim zdecydują się wprowadzić rozwiązania IoT, powinny odpowiednio się do takich zmian przygotować – zarówno pod kątem nowych, zaawansowanych narzędzi komunikowania, analiz, gromadzenia danych, jak i ich przetwarzania w chmurze. Internet Rzeczy wiąże się z potrzebą obsługi znacznie większego ruchu w sieci, wobec czego konieczne może okazać się również wdrożenie reguł dostępu, mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów sieciowych przez dołączone do sieci nowe urządzenia. Istotną kwestią wobec IoT jest również zadbanie o odpowiednią kontrolę dostępu i systemu automatyzacji, a więc o bezpieczeństwo danych.

Internet of Things zapowiada się jako kolejny, niezwykle ważny krok w technologicznej rewolucji cyfrowej – właściciele firm muszą być na niego gotowi, gdyż IoT będzie przekształcał biznes w ekspresowym tempie. Prawdopodobnie dojdzie do całkowitego przekształcenia sposobu produkcji i dystrybucji. Taka przyszłość czeka każde przedsiębiorstwo, w związku z czym Internet Rzeczy należy potraktować jako część strategii firmy – tylko wtedy będzie można pozostać konkurencyjnym i jednocześnie oferować innowacyjne nowe usługi i produkty.