Monitoring infrastruktury IT – ważny element bezpieczeństwa firmy

Niemal każda firma istniejąca na rynku ma swoją własną strukturę składającą się z sieci, serwerów, oprogramowania, routerów czy switchy. Aby jednak wszystko działało bez zastrzeżeń, potrzebna jest ciągłość pracy infrastruktury informatycznej, czyli zastosowanie jednego systemu, który będzie gromadził i nadzorował dane. Doskonale w tej roli sprawdza się monitoring IT.

Na czym polega monitoring infrastruktury IT?

Najprościej mówiąc monitoring infrastruktury informatycznej polega na konsolidacji oraz analizie gromadzonych informacji. Dzięki temu można stworzyć stabilne środowisko pracy – narzędzie to pozwala bowiem na wykrycie problemów czy anomalii, a także ich szybkie rozwiązanie. Dzięki monitoringowi IT można dokładnie określić, gdzie wystąpiła awaria i sprawdzić, jak wpłynęła ona na procesy systemu.

Jakie są jego rodzaje?

W zależności od oczekiwań i potrzeb firmy, można wybrać jedno spośród trzech dostępnych rozwiązań. Monitoring reaktywny pozwala na bardzo szybkie odnalezienie problemów przy jednoczesnym określeniu ich źródeł, a następnie poinformowaniu o tym odpowiednich osób czy systemów. Dzięki zebranym danym można od razu przeciwdziałać, na przykład podczas awarii jednego systemu przełączyć określone usługi na inny. Z kolei monitoring proaktywny to rozwiązanie polegające na śledzeniu trendów w nadzorowanych systemach. Takie działanie pozwala na efektywne planowanie kolejności zadań mając na uwadze poziom ich pilności lub krytyczności. Ostatnią z możliwości jest monitoring analityczny, którego celem jest zbieranie, a także przetwarzanie logów pochodzących z różnych systemów. Zebrane dane pozwalają na ustalenie nietypowych zachowań systemu czy też jego użytkowników. Na przykład można nauczyć urządzenie monitorujące stronę www, aby zdarzenia, które wcześniej uznawało za nietypowe, zaczęło traktować normalnie.

Plusy takiego rozwiązania

Jednym z zasadniczych plusów monitoringu infrastruktury IT jest oszczędność czasu – jeśli system zacznie sam odnajdywać i naprawiać błędy, właściciel firmy nie będzie musiał się tym zajmować. Poza tym uchroni to serwery od poważniejszych problemów, które często zaczynają się od małych anomalii – takie rozwiązanie pozwoli skupić się na rozwoju i szukaniu nowych rozwiązań. Dzięki mniejszej awaryjności, można także zaoszczędzić spore sumy oraz obniżyć koszty optymalizacyjne. Poza tym urządzenia do monitoringu pozwalają na posiadanie przejrzystej struktury IT oraz pełnej nad nią kontroli, zapewniają również łatwość i elastyczność wprowadzanych zmian.

Całodobowy, nieprzerwany nadzór nad funkcjonowaniem systemu pozwala na efektywną pracę i natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Dlatego też dobrze jest pomyśleć o monitoringu infrastruktury IT – przede wszystkim dla bezpieczeństwa swojej firmy.