Monitoring sieci – rozwiązanie przydatne w firmie

Z każdym rokiem tworzone na potrzeby firm sieci coraz bardziej się komplikują, więc trudno nad nimi zapanować bez sprawnego systemu kontroli. Monitoring sieci daje informacje, a informacje odpowiednio zinterpretowane przynoszą korzyści całej firmie – jak to możliwe?

Korzyści dla działu IT

To właśnie administratorzy i pracownicy techniczni działu IT z pewnością najbardziej odczują wprowadzenie monitoringu sieci. Przede wszystkim z ich codziennej listy obowiązków wykreślone zostanie sprawdzanie ruchu sieciowego. Za człowieka zrobi to program, a interwencja będzie potrzebna wyłącznie w przypadku wystąpienia nagłych problemów, na przykład awarii, które łatwo wykryć i zdiagnozować dzięki monitoringowi. Co ciekawe, odpowiednio skonfigurowany system może nawet usuwać drobne usterki automatycznie!

Korzyści dla zarządu

Na szczeblu kierowniczym zapadają najważniejsze decyzje w sprawie przyszłości firmy, a trudno by były trafne, jeżeli biorące udział w obradach osoby nie będą miały pełnego obrazu aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Stan sieci, w tym ciągłości jej działania, wywiązywanie się dostawców usług wirtualnych z umów oraz bezpieczeństwo to coraz istotniejszy obszar, którego nie sposób nie brać pod uwagę. Jeżeli administratorzy będą mieli narzędzia do monitoringu w czasie rzeczywistym, pozyskanie tego typu informacji nie będzie się wiązało z żadnymi trudnościami.

Korzyści dla budżetu

Zakup licencji na oprogramowanie oraz utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie generują koszty, ale jest to inwestycja, która zwraca się z ogromną nawiązką. Kiedy nowe rozwiązanie zostanie już wdrożone, pozwoli zoptymalizować wydatki na usługi internetowe, urządzenia oraz aplikacje, ponieważ będzie na bieżąco sygnalizowało z czego wynikają przestoje w działaniu czy też zbyt wolny przepływ danych. Dzięki temu będzie można szybko wprowadzić uzasadnione poprawki, wydając na nie pieniądze racjonalnie.

Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw

Trudno nie zauważyć, że opisane powyżej zalety monitorowania sieci odczują przede wszystkim duże firmy. Czy oznacza to, że takie narzędzie nie jest przeznaczone dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Otóż nie – również jego przedstawiciele mogą na tym znacznie skorzystać. Choćby infrastrukturę firmową tworzyło kilkanaście czy kilkadziesiąt urządzeń, warto mieć nad nią kontrolę z poziomu systemu monitoringu. To znaczna oszczędność, ponieważ na małą skalę system jest w stanie niemal w 100% wyręczyć administratora śledzącego prawidłowość pracy.

Na rynku istnieje dużo narzędzi do monitoringu, a ich świadomy dobór pozwoli czerpać maksymalne korzyści ze zdobytych w ten sposób danych. W dzisiejszych czasach ma to niebagatelny wpływ na losy biznesu – warto mieć to na uwadze rozważając wdrożenie do swojej firmy rozwiązania jakim jest monitoring sieci.