Najczęściej popełniane błędy w ochronie sieci

Społeczeństwo, jak i przedsiębiorstwa są coraz bardziej zależne od funkcjonowania sieci komputerowych, do których niepowołany dostęp może mieć tragiczne skutki. Przyczyn podatności na ataki jest wiele – najczęściej wiążą się one jednak z niedostatecznym systemem zabezpieczeń.

Wifi zagrożeniaSzczególnie ważną kwestią jest uświadomienie sobie zagrożeń dotyczących sieci wi-fi, z których korzysta obecnie większość użytkowników internetu. Sieć bezprzewodowa w przeciwieństwie do stacjonarnej nie kończy się za ścianami biura czy domu. Możliwe jest, że sięgać będzie nawet 30 metrów dalej. Ludzie, którzy będą w stanie uzyskać dostęp do źle zabezpieczonej sieci, uzyskają również dostęp do plików znajdujących się na urządzeniach do niej podpiętych – zdjęć, dokumentów, programów itp. Dużym zagrożeniem jest również fakt, że złamanie dostępu do sieci wi-fi oznacza możliwość monitorowania historii przeglądanych stron internetowych w danej sieci, a co za tym idzie, zdobycie loginów i haseł. Taki „włam” może także spowolnić pracę systemu, pojedynczego komputera lub całej sieci, a także zostać wykorzystanym do wykonywania nielegalnych praktyk, takich jak ataki DdoS.

Kaspersky Lab przeprowadził badania, które wykazały, że najczęstszym błędem jest ignorowanie praw dostępu do współdzielonych zasobów sieciowych. Chodzi tu o udzielanie pełnego dostępu wszystkim użytkownikom do współdzielenia np. dysku twardego. Może to spowodować rozdzielenie szkodliwego oprogramowania na wszystkie urządzenia korzystające z sieci.

Drugim największym zagrożeniem jest nieregularne uaktualnianie oprogramowania. Brak choć jednej łatki daje możliwość wykorzystania luki w zabezpieczeniu przez hakerów. Dotyczy to zwłaszcza sieci domowych, jak i małych przedsiębiorstw, w których pracownicy nie zdają sobie sprawy z wagi regularnego updatowania systemów.

Bezpieczeństwo sieciTrzecim problemem jest korzystanie z usług różnych producentów do zabezpieczenia tej samej sieci. Choć rozwiązanie takie pozornie może wydawać się bezpieczniejsze, w dłuższym okresie staje się problematyczne. Programy mogą na przykład otrzymywać sprzeczne sygnały i nie współpracować ze sobą. Warto w takiej sytuacji skorzystać z usług sprawdzonego, jednego dostawcy usług zabezpieczających.

Warto wspomnieć także o tym, że bardzo często użytkownicy nie zdają sobie sprawy, że częściowa ochrona sieci nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia. Pozostawiając pewne zasoby niechronione, łatwo pozostawić lukę, dzięki której możliwe będzie uzyskanie dostępu do sieci przez niepowołane osoby.

Utrzymywanie bezpieczeństwa sieci w firmie lub w domu nie jest zadaniem prostym. Nawet dla specjalisty w zakresie IT może być to zajęcie wymagające czasu i pracy. Jest to jednak bardzo ważny element ochrony danych, którego zbagatelizowanie w najgorszym przypadku grozi ich nieodwracalną utratą.