Narzędzia analityki biznesowej

Analityka biznesowa to potężna część współczesnej światowej gospodarki. Według różnych danych szacuje się, że jest to rynek wart aktualnie od 14 do nawet 15 miliardów dolarów. Podobnie jak inne gałęzie dzisiejszej IT, jest to rzeczywistość ruchoma, dynamiczna, w której pojawiają się estetyczne mody oraz nowe trendy, które wpływają na jakość działań biznesowych.

Narzędzia analityki są systematycznie ulepszane, a ich producenci (Tableau, Click, SAP, Microsoft czy Oracle) prześcigają się w pomysłach na udogodnienie i usprawnienie pracy. O sprawności w lawirowaniu na giełdzie decydują dziś programy, o których nie śniło się Adamowi Smithowi.

analiza danych biznesowychPodstawowym trendem, pozostającym na topie już od dłuższego czasu, jest dążenie do wizualizacji danych. Szczegółowe raporty długości książki telefonicznej z pewnością przedstawiają każde zagadnienie wyczerpująco i całościowo, jednak ich przeglądanie oraz szukanie interesujących analityka wniosków, może nieraz przypominać błądzenie po labiryncie. Prostsze i skuteczniejsze w przekazie są wykresy i grafiki niż kolumny gęstego tekstu. Oczywiście, stosując to rozwiązanie, należy pamiętać, że przerost formy nad treścią nie pomoże w pracy, a tylko ją utrudni. Wykres nieopierający się na odpowiednich danych będzie również bezużyteczny.

Zawrotną karierę robi dziś pojęcie „Big Data”, które odnosi się do wielkich zbiorów danych. Charakterystyka „Big Data” streszcza się w czterech angielskich hasłach: volume (duża ilość danych), velocity (wysoka zmienność danych), variety (zróżnicowanie danych), value (ocena danych). Jak każdą modną nowinkę, można ją traktować z dystansem i czekać, czy czas potwierdzi jej przydatność dla analityki biznesowej. Dziś jednak prym hasła „Big Data” wydaje się niepodważalny. Firmy do analizy chcą użyć jak najwięcej informacji – prognozy stworzone na podstawie szerszego spektrum danych będą pewniejsze. Pomimo oczywistych zalet związanych z wdrażaniem tego systemu, warto jednak pamiętać o komplikacjach, jakie się z nim wiążą. Brak jasno sprecyzowanego sposobu użycia wielkiej liczby danych doprowadzi do sytuacji, w której w ogromie informacji zaginą podstawowe cele firmy. Poza tym do korzystania z danych, które zajmują nawet całe terabajty miejsca na dysku, potrzebne są specjalne narzędzia.

dane w chmurzeNa rynku analityki biznesowej stały wzrost popularności notuje analityka biznesowa w chmurze. Główną zaletą chmury jest prostota rozwiązania, ale także fakt, że klient nie musi martwić się o zapewnienie infrastruktury czy aktualizacji oprogramowania – tym wszystkim zajmują się dostawcy software’u. Brak konieczności inwestowania w drogą infrastrukturę oznacza łatwiejszy start dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje się, że podstawowe zarzuty wobec chmury mogą dotyczyć bezpieczeństwa danych. Dlatego najważniejszym zadaniem dla dostawców jest zagwarantowanie klientowi odpowiedniej ochrony informacji i nieustanne doskonalenie swoich systemów ochronnych.

Także mobilność jest jednym z podstawowych wyznaczników trendów we współczesnym świecie analityki biznesowej. Smartfony i tablety to gadżety nieodłącznie towarzyszące dziś każdemu biznesmenowi, szczególnie przydatne, gdy charakter pracy zmusza do nieustannych podróży. Co do ich efektywności, wciąż toczy się dyskusja. Niektórzy uważają, że ekrany smartfona czy zegarka applewatch są po prostu za małe, by przeprowadzić na nich kompleksową analizę. Wtedy rozwiązaniem idealnym wydaje się tablet. Efektywność zależna też jest oczywiście od dostępnych na rynku aplikacji. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie będzie ukazywało się wiele nowych programów na urządzenia mobilne, które usprawnią analitykę biznesową.