Optymalizacja baz danych Oracle

Strony internetowe napisane w języku PHP lub innym uruchamiane przez serwery korzystają z baz danych, które umożliwiają przechowywanie, dostęp i operowanie zbiorem danych, które cały czas regularnie ulegają powiększeniu. Powoduje to obciążenie serwera i długie ładowanie się stron. Najskuteczniejszym rozwiązaniem problemu braku miejsca na serwerze i spadku jego wydajności jest optymalizacja bazy danych.

Istnieje wiele powodów wskazujących na konieczność przeprowadzenia optymalizacji bazy danych Oracle. Jednym z nich jest długi czas wykonywania operacji z punktu widzenia użytkownika systemu. Innym jest występowanie dużej fragmentacji tabeli i indeksów. Optymalizacja bazy danych Oracle polega na skróceniu do minimum czasu potrzebnego do przetwarzania zapytań SQL, równocześnie dążąc do optymalnego wykorzystania posiadanego sprzętu. Sam proces powinien być podzielony na kilka etapów w taki sposób, aby nie powodował przestojów w systemie.

optymalizacjabazdanychPierwszym etapem jest audyt wydajnościowy polegający na określeniu lokalizacji tak zwanych wąskich gardeł. Dzięki temu można ocenić zasadność zmian, czyli stosunek spodziewanych efektów do poniesionych kosztów. Pozwala to na przejście do drugiego etapu optymalizacji, czyli stworzenie harmonogramu, z zdefiniowaną listą zmian możliwych do wykonania. Obszary w bazach danych Oracle są od siebie w większym lub mniejszym stopniu zależne. W związku z tym inżynier powinien zwrócić uwagę na to, aby poprawa jednego elementu nie pogorszyła innego, nie spowodowała przestojów lub całkowicie zepsuła wydajność całego systemu IT. W pierwszej kolejności optymalizowane są obszary, które znacząco wpływają na spadek jakości. Są to między innymi problemy z niewłaściwą konfiguracją, brak miejsca na dyskach lub złe wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

Kolejnym etapem jest optymalizacja pracy bazy danych. W tej fazie wdrażane są zmiany w takich obszarach jak: architektura aplikacji i kod SQL, optymalizacja pracy CBO, tuning parametrów bazodanowych i struktur pamięciowych, analiza i redukcja występowań oczekiwań i zmiana konfiguracji systemu operacyjnego. Po wykonaniu zmian należy przeprowadzić testy, pozwalające ocenić czy zakładane cele zostały zrealizowane. Takie testy porównawcze systemu warto wykonywać po każdej wprowadzonej zmianie.

Optymalizacja bazy danych Oracle to zadanie, mogłoby się wydawać, skomplikowane i trudne. Chcąc jednak uzyskać maksymalną wydajność złożonego systemu, warto wdrożyć to rozwiązanie. Argumentem w tej sytuacji, oprócz wcześniej wymienionych, jest to, że stawowi ono zdecydowanie tańszą alternatywę dla zakupu nowego sprzętu.