Outsourcing IT w Polsce

Outsourcing to nic innego jak przekazanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym całości lub części zadań niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. To rozwiązanie idealne dla mikro i małych firm, które ze względów finansowych nie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie specjalistów z danych dziedzin na etat. Z outsourcingu IT, który stanowi drugą najczęściej zlecaną podmiotom zewnętrznym usługę zaraz po księgowości, korzystają również największe przedsiębiorstwa finansowe oraz telekomunikacyjne.

Dlaczego rozwiązanie to cieszy się tak dużą popularnością? Outsourcing IT to przede wszystkim brak występowania trudności w związku z funkcjonowaniem i rozwojem własnego systemu informatycznego, co oznacza zdecydowaną poprawę jakości świadczonych usług, a w efekcie – wzrost konkurencyjności firmy. Zlecenie usług IT podmiotom zewnętrznym wiąże się także nawet z 60%-ową redukcją kosztów pracowniczych, ponieważ firma nie musi zatrudniać dodatkowych pracowników, organizować dla nich szkoleń, sprzętu itp. Takie rozwiązanie gwarantuje również pełną przewidywalność kosztów – firma outsourcingowa po dokładnym zapoznaniu się z systemem firmowym przedstawia przybliżony budżet na kolejny rok, w którym uwzględnione zostają koszty stałej obsługi, wymiana sprzętu czy odnowienie licencji.

Outsourcing IT to także pewność, że w razie jakiejkolwiek awarii w sposób natychmiastowy wszelkie usterki zostaną naprawione, w efekcie czego ryzyko, że w czasie awarii wyciekną istotne dane firmy lub wpłynie ona na kosztowny dla firmy spadek wydajności systemu, zredukowane jest do minimum. Znaczącą korzyścią wynikającą z korzystania z tego typu usług jest również dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz wysokiej klasy specjalistów.

optymalizacjaBiorąc pod uwagę powyższe korzyści, nic dziwnego, że coraz więcej firm, niemal ze wszystkich branż, decyduje się skorzystać z możliwości jakich dostarcza outsourcing IT. W tym celu najczęściej nawiązują współpracę z lokalnymi firmami, które działają w podobnym otoczeniu, a przy tym oferują ceny dostosowane do danego regionu i branży. Jednak firmy zajmujące się IT często świadczą swoje usługi również zagranicznym odbiorcom. Co ciekawe, nasz kraj na arenie międzynarodowej uważany jest za bogate źródło utalentowanych i energicznych osób o wysokich kompetencjach z zakresu technologii informacyjnej. W efekcie Polska zajmuje 2. na świecie miejsce, zaraz po Indiach, jako preferowana lokalizacja dla outsourcingu usług IT.

Prognozy dla outsourcingu na następne lata zapowiadają ciągły wzrost popytu na usługi outsourcingowe z zakresu technologii informacyjnej. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa zyskują gwarancję znacznego wzrostu jakości i coraz efektywniejszego postępu oraz rozwoju metod związanych z przetwarzaniem informacji.