Sieć VPN – elastyczność i bezpieczeństwo w firmie

Rozwój nowych technologii przyczynił się do rosnącej mobilności przedsiębiorstw. Obecnie nie ma żadnych przeszkód, by odbywała się współpraca firm znajdujących się w różnych częściach globu. Pozwala na to wirtualna transmisja danych – dzięki niej możliwa jest wzajemna komunikacja i koordynacja działań. Bezpieczny i sprawny przekaz informacji zapewnia sieć VPN, o której wadach, zaletach i sposobach wykorzystania można przeczytać w dalszej części artykułu.

Sieć VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) określić można mianem tunelu lub drogi, którą przesyłane są firmowe dane w ramach indywidualne zdefiniowanych sieci. Cała transmisja odbywa się przy wykorzystaniu publicznej sieci jaką jest internet, jednak prywatne połączenia są szyfrowane, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Rozwiązania takie tworzone są w celu ułatwiania pracownikom firmy błyskawicznego i zdalnego dostępu do firmowych zasobów, również tych pochodzących z innych oddziałów przedsiębiorstwa. Możliwe jest to dzięki konstruowaniu centralnego serwera danych, dostępnego z każdego miejsca na świecie. Prywatna sieć umożliwia także sprawne kojarzenie komputerów z drukarkami czy skanerami ze względu na bezprzewodowy przekaz dokumentów.

Sieć VPN dzieli się na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy z nich określany jest mianem Site to Site i polega na połączeniu ze sobą dwóch odległych od siebie sieci za pomocą serwera firmowego lub odpowiednio skonfigurowanego routera z obsługą VPN. Dzięki temu możliwy jest dostęp do jednej sieci wszystkich komputerów znajdujących się w firmie. Kolejny z rodzajów sieci VPN pozwala na łączenie komputera zdalnego pracownika lub klienta z serwerem firmowym – mowa o kanale Client to Site. Łączenie punktów sieci VPN jest szyfrowane przy wykorzystaniu specjalnych protokołów, wśród których wyróżnić można IPsec, PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol), OpenVPN oraz L2TP (ang. Layer two Tunneling Protocol).

VPNGłówną zaletą sieci VPN są niskie koszty ze względu na brak konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu i dzierżawy łącz. Odpowiednia konfiguracja komputerów i połączenie z publiczną siecią pozwala również na dostęp do firmowej bazy z dowolnie wybranego miejsca o dowolnym czasie. Trzecim argumentem tutaj jest z pewnością to, że przedsiębiorstwo zyskuje możliwość łączenia swoich oddziałów w jedną wspólną sieć LAN.

Połączenie sieci prywatnej z globalnym medium transmisyjnym niesie za sobą również pewne zagrożenia. Wiąże się z tym podatność na włamania i ataki hakerskie oraz wyciek prywatnych danych do internetu. Niestety często przyczyniają się do tego sami pracownicy – brak odpowiedniego szkolenia w zakresie obsługi sieci VPN skutecznie zwiększa ryzyko udostępnienia istotnych danych w sieci firmowej. W tym celu stworzone zostały specjalne mechanizmy zabezpieczające, wzmacniające ochronę poufnych informacji. Chodzi tu przede wszystkim o szyfrowanie, uwierzytelnianie systemu oraz autoryzację jego użytkowników za pomocą haseł lub zestawu kluczy i kodów. Zapewnia to integralność transmisji danych i ich zabezpieczenie przed skanowaniem lub próbą kradzieży.

Sieć VPN pozwala na zwiększenie mobilności pracowników oraz unowocześnienie i usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Dzięki zastosowaniu szyfrowania danych oraz konieczności uwierzytelniania systemu, jest to rozwiązanie całkowicie bezpieczne oferujące możliwość zdalnej współpracy oddziałów firmy lub jej pracowników. Wirtualna Sieć Prywatna to przede wszystkim wygoda i innowacyjność, potwierdzona stale wzrastającym zainteresowaniem klientów.