Testy penetracyjne web aplikacji

Jednym ze sposobów kontroli poziomu bezpieczeństwa aplikacji webowych jest symulowany atak. Odtworzenie ataku na aplikację w kontrolowanych warunkach pozwala z dużą skutecznością wykryć luki w jej zabezpieczeniach, a co za tym idzie – podjąć odpowiednie kroki w celu ich wyeliminowania.

Celem testu penetracyjnego w przypadku aplikacji internetowej jest dokonanie analizy mechanizmów wykorzystanych do jej zabezpieczenia na różnych poziomach. Poszczególne klasy podatności określają wskazówki OWASP – Open Web Application Security Project. Dzięki tej metodzie możliwe staje się wykrycie luk bezpieczeństwa na poziomie mechanizmów uwierzytelniających i autoryzacji, w procesach zarządzania sesją, zarządzania zasobami oraz w procedurach szyfrowania. Wykrywane są również podatności typu „injection”, błędy w logice biznesowej aplikacji oraz w konfiguracji usług, niedostateczne metody zabezpieczania poufności informacji oraz szereg innych.

Istnieją różne podejścia do testów penetracyjnych. Odpowiedni wybór procedury postępowania podczas testu powinien być oparty na indywidualnych oczekiwaniach i realnych potrzebach zapewnienia bezpieczeństwa danej aplikacji. Jedna z wersji testu, typu „black box”, polega na podjęciu próby złamania aplikacji tylko na podstawie ogólnej wiedzy o niej. Klient nie udostępnia żadnych dodatkowych informacji poza tymi, do których dostęp mają sami użytkownicy. To najbardziej zbliżona do rzeczywistego ataku procedura. Jej ograniczeniem jest fakt, że jednostka testująca jest zazwyczaj ograniczona czasowo, podczas gdy prawdziwy haker może sobie pozwolić na długotrwały atak. Po przeciwnej stronie stoi metoda „white box”, która polega na analizie danych dostarczonych przez zleceniodawcę. Test penetracyjny zawiera więc przegląd udostępnionego kodu źródłowego, danych, procedur, mechanizmów i pozostałych informacji o serwisie.

whiteboxTest penetracyjny może być do pewnego stopnia wykonany za pomocą narzędzi automatycznych. Zaletą tego rozwiązania jest względnie szybszy czas wykonania symulacji ataku. Mimo to warto zdecydować się na udział specjalisty, który jest w stanie dostrzec niestandardowe problemy, nietypowe luki lub problemy, mankamenty logiczne, a także dokonać właściwej interpretacji pozyskanych podczas testu informacji.

Testy penetracyjne wiążą się z licznymi korzyściami dla klienta. Skorzystanie z usług specjalistów pozwala na stworzenie kompleksowych raportów o stanie zastosowanych metod bezpieczeństwa. Dzięki nim możliwe jest korygowanie błędów aplikacji i weryfikacja systemów bezpieczeństwa. Tego rodzaju testy oferują także możliwość wczesnego wykrycia luk, które wykorzystane podczas prawdziwego ataku, mogłyby przyczynić się do udanego złamania aplikacji. Co więcej, świadectwo przeprowadzonych kontroli bezpieczeństwa pozwala przekonać użytkowników o jakości oferowanych usług.

Ataki na aplikacje online stają się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Testy penetracyjne to skuteczny sposób, pozwalający uniknąć przykrych konsekwencji tego rodzaju zagrożenia.