Trendy w outsourcingu IT

Rynek outsourcingu IT w ostatnim czasie wyraźnie odnotowuje tendencję zwyżkową – według portalu statista.com wartość kontraktów w tej branży na światowym rynku wynosi aktualnie 14,1 mld. dol. Zlecanie działań informatycznych przedsiębiorstwom z zewnątrz staje się więc coraz częstszą praktyką, z powodzeniem można więc mówić o pewnych trendach w tej branży.

Nikogo nie powinno dziwić, że jednym z najważniejszych jest aktualnie bezpieczeństwo danych. Firmy przesyłają dziennie ogromne ilości danych, często niezwykle istotnych, dlatego bardzo ważne jest to, aby były one dobrze zabezpieczone. Dodatkowo wraz ze wzrostem popularności internetu rzeczy, ryzyko wystąpienia zagrożeń ze strony cyberprzestępców również się zwiększa. Właśnie dlatego przy wyborze firmy outsourcingowej równie ważne, jak koszty czy stosowane technologie, będzie gwarantowany przez nią poziom zabezpieczeń danych.

Obliczenia poza komputerem to nie wizja przyszłości – chmura obliczeniowa jest już dostępna dla każdego i coraz więcej firm z tego korzysta. Możliwość wykorzystywania jakiegoś programu, bez licencji i bez odpowiedniego sprzętu? Jest to możliwe właśnie dzięki temu niepopularnemu jeszcze rozwiązaniu. Według raportu Orange Insights z 2015 roku, jedynie 6% badanych w Polsce korzysta z chmury obliczeniowej. Wzrost jej popularności jest jednak praktycznie pewny, ponieważ implementację systemu opartego o chmurę w najbliższym czasie planowało 24% badanych.

outsourcing ITKolejnym trendem, cieszącym się coraz większą popularnością, jest nowe rozwiązanie w branży IT, czyli model Managed Services, służący wspieraniu przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju. Polega on na tym, że przedsiębiorstwo w pełni powierza firmie zewnętrznej wszelkie działania z obszaru IT – jest to równoznaczne z tym, że nie istnieje potrzeba tworzenia i utrzymywania wewnętrznego działu IT w firmie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko zostają zredukowane koszty, ale również nie ma konieczności nadzoru prowadzonych działań, ponieważ wszelką odpowiedzialność za realizację projektu ponosi usługobiorca. Oznacza to, że zyskuje on większą swobodę działania, nie musi też mieć miejsca stała wymiana informacji i poleceń, co znacząco wpływa na usprawnienie prac. Oczywiście, to co się z tym wiąże, to potrzeba bardzo dużego zaufania między usługodawcą a usługobiorcą – w końcu IT to jeden z kluczowych działów, w związku z czym ryzyko wystąpienia jakichkolwiek błędów i niepowodzeń powinno być zredukowane do minimum.

Bez wątpienia coraz częściej spotkać się można z tym, że w wielu przedsiębiorstwach już nie ma rozbudowanych działów informatycznych lub, jak wynika z modelu Managed Services, takowe w ogóle nie powstają. Zjawisko jakim jest outsourcing IT będzie się rozrastać, a omówione wyżej trendy z pewnością będą się utrzymywać. Nic dziwnego, rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami, chociażby takimi jak ograniczenie kosztów związanych z posiadaniem działu IT czy możliwość korzystania z zasobów mocy obliczeniowej, której komputery firmowe nie są w stanie osiągnąć.