Typy chmur obliczeniowych

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to usługa pozwalająca na udostępnianie w sposób zdalny mocy obliczeniowej urządzeń, która oferowana jest przez zewnętrzne podmioty. Model przetwarzania danych oparty jest na zewnętrznych usługodawcach. Takie narzędzie jest idealnym rozwiązaniem dla centrum danych przedsiębiorstwa.

Wygoda i mniejsze koszty chmur obliczeniowych powodują, że coraz większa liczba przedsiębiorstw rezygnuje z lokalnych zasobów i kupna na własność oprogramowań. Narzędzie, jakim jest cloud computing, oferuje firmom profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę IT, dzięki której nie muszą ponosić kosztów inwestycyjnych związanych z wybudowaniem własnej sieci. W przypadku braku miejsca w przestrzeni dyskowej, urządzeń sieciowych czy pamięci RAM, firma może bezproblemowo zwiększyć ich pojemność w dowolnym momencie. Ogromną zaletą takich chmur obliczeniowych jest ich dostępność, możliwa dla każdego w zależności od potrzeb. Opłaty natomiast naliczane są jedynie za faktycznie wykorzystane zasoby. Chmury obliczeniowe podzielić można ze względu na lokalizację na chmury prywatne, publiczne i hybrydowe.

Chmura prywatnaChmury publiczne charakteryzują się tym, że ich usługa świadczona jest wyłącznie przez zewnętrznego usługodawcę. Oznacza to, że jeden operator dostarcza sprzęt oraz oprogramowanie zarówno dla użytkowników prywatnych, jaki i firm czy instytucji. Dzięki publicznego charakterowi chmura tego typu cechuje się dostępnością dla każdego w wersji darmowej lub płatnej. Cała infrastruktura sieci zlokalizowana jest poza terenem przedsiębiorstwa, co pozwala na zmniejszenie kosztów, na przykład utrzymania serwera. Chmury publiczne posiadają duży wybór usług i jednocześnie są proste w użytkowaniu. Przedsiębiorstwa jednak często obawiają się, że przechowywanie danych poza siedzibą wiąże się z niebezpieczeństwem. Takie narzędzie jest idealne w przypadku małych i średnich firm z ograniczonym kapitałem. Udostępnia ona potrzebne rzeczy, zapewniając sprawną komunikację, a przy tym pozwalając na obniżenie kosztów.

Inną opcją wykorzystywaną przez firmy jest chmura prywatna, która stanowi ich własność. Często nazywana jest prywatnym serwerem, wspomaganym przez specjalistyczne usługi i oprogramowanie. Serwery te nie muszą znajdować się w budynku przedsiębiorstwa, jednak ze względów bezpieczeństwa umieszczane są zazwyczaj w pobliżu jego siedziby. Niektóre organizacje zamieszczają je w kilku różnych miejscach. Ten rodzaj chmury obliczeniowej jest rozwiązaniem zazwyczaj stosowanym przez duże organizacje, co spowodowane jest wysokimi kosztami, związanymi z budową własnej infrastruktury, zakupem sprzętu i obsługą. Przy wyborze tego modelu przetwarzania danych istotną kwestią jest także bezpieczeństwo. Wiele dużych firm nie może lub nie chce przechowywać poufnych danych na zewnętrznych serwerach. Posiadanie prywatnej chmury pozwala na stały monitoring bezpieczeństwa informacji. Zasoby zarządzane są tylko przez przedsiębiorstwo – nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Dużą popularnością cieszy się również tzw. cloud box, czyli chmura w pudełku, stanowiąca wersję chmury prywatnej. Tworzą je specjalne kontenery, zawierające kompletne serwerownie – rozwiązanie takie zapewnia bezpieczeństwo przy jednoczesnym dostępie do infrastruktury i zasilania operatora.

Cloud computingPołączeniem chmury prywatnej i publicznej jest chmura hybrydowa. Powstała ona ze względu na rosnące potrzeby użytkowników i zawiera zalety obu rozwiązań. Chmura mieszana to połączenie wydajności, szybkości i prostoty z własną siecią przedsiębiorstwa. Pozwala to na korzystanie z usług, tak jak w przypadku chmury publicznej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych na własnym serwerze. Wyzwaniem dla wdrożenia takiego rozwiązania pozostaje jednak trudność w integracji usług, dlatego jest to metoda skierowana głównie do organizacji, które są w stanie finansowo utrzymać infrastrukturę na odpowiednim poziomie oraz zadbać o jej profesjonalną obsługę.

Wraz z rozwojem każdego przedsiębiorstwa zwiększają się wymagania dotyczące odpowiedniej infrastruktury komputerowej, wzrasta również zapotrzebowanie na przestrzeń do przechowywania danych oraz stawiane są większe wymagania w stosunku do oprogramowań stosowanych w organizacji. Szeroki zakres rozwiązań i rodzajów chmur pozwala na odpowiednie dopasowanie ich do potrzeb oraz możliwości finansowych firmy. Chmury prywatne i hybrydowe dedykowane są w szczególności dla dużych przedsiębiorstw, natomiast chmury publiczne to najlepsze rozwiązanie dla mniejszych firm.