VDI – rewolucja w zarządzaniu środowiskiem pracy użytkownika

Coraz bardziej zaawansowane struktury funkcjonowania przedsiębiorstw, pracownicy zdalnie wykonujący swoje zadania, a co za tym idzie komputery, do których trudno o dostęp, ponieważ znajdują się w różnej lokalizacji – wszystko to stanowi nie lada wyzwanie dla dobrego funkcjonowania biznesu. Jeśli dodać do tego czynnik ludzki, wypadki losowe oraz tzw. “złośliwość rzeczy martwych”, skoordynowanie działań firmy może okazać się dużym problemem. Częste aktualizacje sprzętu lub, co gorsza, konieczność przywracania danych opóźniają działanie generując dodatkowe koszty albo, w najlepszym przypadku, obniżając zysk z powodu konieczności zaniechania pracy. Na szczęście nowoczesne technologie informatyczne wychodzą na przeciw tym trudnościom i wprowadzają infrastrukturę VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

VDI jest rozwiązaniem umożliwiającym dostęp do wszystkich pulpitów, które działają w centrach danych. Oznacza to, że każdy z pracowników firmy ma dostęp do swojego prywatnego środowiska pracy – niezależnie od tego na jakim komputerze i z jakiego miejsca pracuje. Dodatkowo dzięki VDI nie istnieje konieczność fizycznego zarządzania pulpitami, można robić to wirtualnie – i to z jednego urządzenia! Ta infrastruktura umożliwia też zarządzanie aplikacjami, które w normalnych warunkach są zależne od systemu operacyjnego, a ponadto mogą się wzajemnie wykluczać. VDI eliminuje ten problem, ponieważ izoluje aplikacje od systemu operacyjnego i siebie nawzajem – oczywiście tego rodzaju innowacja jest całkowicie bezpieczna, zapewniają to specjalne protokoły.czymjestVDI

Korzyści płynące z tego rodzaju rozwiązania to przede wszystkim oszczędności wynikające z:

  • możliwości skoordynowania i kontrolowania pracy wielu pulpitów, które w formie fizycznej wymagałyby dodatkowych komputerów,
  • zyskiwania na czasie w przypadku awarii wynikających z błędu ludzkiego lub awarii sprzętu,
  • redukcji kosztów wdrażania nowych aplikacji,
  • znacznej redukcji kosztów utrzymania w stosunku do klasycznej stacji roboczej,
  • zwiększonego bezpieczeństwa rozwiązania, z uwagi na centralizację zarządzania i ochrony antywirusowej.

Jednak wdrożenie infrastruktury generuje inne koszty, które należy ze sobą zestawić, by podjąć racjonalną decyzję odnośnie ewentualnego przenoszenia danych do centrum wirtualnego. Po pierwsze są nimi licencje, które w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i usługodawcy będą różnić się ceną. Kolejnym aspektem generującym dodatkowe koszty jest konieczność modernizacji sieci, która poradzi sobie z tak zaawansowanymi technikami zbierania i przechowywania danych. Bezpieczeństwo zapewniają protokoły, jednak muszą być wspierane przez dobre oprogramowania wirusowe, które należy dobierać bardzo ostrożnie, by nie istniała konieczność ponoszenia wysokich kosztów ewentualnego wyjścia – to samo tyczy się oprogramowania.

Virtual Desktop Infrastructure jest jeszcze mało popularnym rozwiązaniem optymalizującym działania przedsiębiorstw, jednak jego rozpowszechnienie wydaje się być kwestią czasu. Należy jednak pamiętać, że – jak wszystko – również ta infrastruktura ma swoje mocne i słabe strony. Warto więc dobrze zestawić korzyści z ewentualnymi utrudnieniami mogącymi wynikać z wprowadzenia tej technologii do codzienności danego przedsiębiorstwa, tak by decyzja przyniosła faktyczne zyski.