Wielowarstwowy system bezpieczeństwa IT

Każda firma, a w szczególności ta działająca w sektorze IT, dużą wagę przywiązuje do zabezpieczenia swojego systemu. Zwykle jeden poziom nie jest wystarczająco odporny na ataki hakerskie, przez co podejmuje się decyzję o wprowadzeniu kolejnych warstw zabezpieczeń.

Przede wszystkim należy zadbać o to, by system IT chroniony był na poziomie zarówno sieci, aplikacji, jak i transmisji. W tym celu pomocne stają się różne techniki zabezpieczeń, takie jak oprogramowanie antywirusowe, systemy typu firewall oraz odpowiednia aktualizacja systemu Windows.

Na samym początku warto jednak zastanowić się, na czym polega wielowarstwowość systemu bezpieczeństwa IT. To nałożenie na siebie kilku poziomów ochrony, których celem jest jak najwyższe zabezpieczenie serwera przed ewentualnymi wirusami i atakami hakerskimi. Stosowanie kilku rozwiązań na raz jest coraz częstszym zjawiskiem w środowisku IT.

Wprowadzenie wielowarstwowego systemu bezpieczeństwa prowadzi za sobą kilka zagrożeń. Pierwszym z nich mogą być problemy z administracją wszystkich poziomów. Kolejną trudnością może okazać się aktualizacja poszczególnych warstw oprogramowania. Każda z nich posiada odrębne właściwości, które po odświeżeniu mogą negatywnie wpływać na kolejny poziom zabezpieczeń, co też może stać się przyczyną konfliktu w ich obrębie. Problemowy może okazać się także dostęp użytkownika do poufnych danych umieszczonych na serwerze firmy. Aby się do nich dostać przez wielowarstwowy system bezpieczeństwa, należy wpisać szereg haseł i loginów, co też staje się uciążliwe dla pracowników.

wielowarstwowysystemJeśli jednak administracja warstw będzie przeprowadzana w prawidłowy sposób, wielowarstwowy system bezpieczeństwa zapewni ochronę serwera na każdym kolejnym poziomie. Dzięki temu można mieć pewność, że dane są chronione w możliwie najwyższym stopniu. Najważniejszym etapem w tworzeniu takiego systemu jest jego zaplanowanie. Po wnikliwej analizie systemu, dobiera się odpowiednie narzędzia, które są idealnie dostosowane do potrzeb i wymagań danego serwera. Po projektowaniu nadchodzi czas na implementację systemu bezpieczeństwa. Ostatnim etapem jest utrzymanie ochrony oraz monitorowanie efektów pracy.

Wykorzystując wszystkie techniki ochrony systemu zmniejsza się znacznie ryzyko ataków hakerskich, jak również przedostania się do systemów szkodliwego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, aby całość działała spójnie i nie wykluczała się nawzajem. Trzeba mieć kontrolę nad wszystkimi poziomami ochrony – tylko w ten sposób można osiągnąć zamierzone efekty.