Zarządzanie WLAN – z chmury czy lokalnie?

Współczesne przedsiębiorstwa, planujące stworzenie nowej sieci bezprzewodowej lub też rozbudowę już funkcjonującej, stoją przed wyborem jednego z dwóch możliwych rozwiązań – zarządzania siecią WLAN w sposób lokalny bądź też w chmurze, w ramach usług WaaS. By podjąć decyzję o tym, który sposób jest najlepszy dla danej firmy, należy wziąć pod uwagę kilka czynników: obecny stan sieci Wi-Fi, przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa i ewentualne zmiany, które zostaną wdrożone w niedalekiej przyszłości. Przede wszystkim jednak trzeba mieć świadomość na czym polega lokalne i wirtualne zarządzanie siecią WLAN.

Zarządzanie lokalne

Każda sieć bezprzewodowa musi posiadać punkty dostępowe zwane AP (access point), które stanowią połączenie pomiędzy kontrolerami a siecią przewodową. Zarządzanie lokalne polega na kontroli AP, to znaczy ich konfiguracji i wymuszaniu sposobu działania. Przy takim rozwiązaniu dane najpierw trafiają z AP do kontrolera WLAN, a dopiero później do sieci kablowej. Takie zarządzanie wymaga istnienia kontrolerów, za pośrednictwem których możliwe jest monitorowanie lokalnej sieci WLAN, co może okazać się problemem dla firm, które prowadzą działania w kilku miejscach. W takim przypadku każdy oddział musi mieć swoje “centrum zarządzania”.

Jeśli jednak siedziba firmy jest zlokalizowana w jednym punkcie i najbliższe plany nie uwzględniają rozbudowy urządzeń sieciowych ani tworzenia nowych oddziałów, to wystarczy lokalne zarządzanie siecią WLAN. Nie wymaga ono aż tak zaawansowanych parametrów połączenia internetowego, które musi mieć dużą przepustowość w przypadku zarządzania z chmury.

Zarządzanie z chmury

Ten sposób zarządzania jest nowym rozwiązaniem, które trafnie wpasowuje się w wymagania dynamicznie rozwijających się firm, korzystających z wielu urządzeń mobilnych. Tu także wykorzystuje się kontrolery, jednak są one umieszczone w chmurze. Co to zmienia?

wlan-z-chmuryPo pierwsze ułatwia zarządzanie. W tym przypadku nie jest konieczne wyposażanie każdego oddziału firmy we własne kontrolery, gdyż można monitorować wszystkie działania wirtualnie. Brak ograniczeń sprzętowych jest kolejną zaletą zarządzania siecią WLAN z chmury. Przedsiębiorstwa rozbudowujące się, które korzystają z lokalnych rozwiązań, mają pewne limity – nawet jeśli używają bardzo drogiego sprzętu. Chmura daje niezwykle szerokie możliwości dodawania urządzeń sieciowych, dlatego firma może robić to bez względu na ograniczenia.

Producenci rozszerzają kontrolery o nowe funkcje, a w przypadku lokalnych sieci WLAN musi być to zrobione ręcznie. Takie aktualizacje wymagają poświęcenia sporej ilości czasu, co paraliżuje działanie firmy. Jeśli jednak kontrolery znajdują się w chmurze, to aktualizacje są przeprowadzane w sposób automatyczny.

Łatwe wdrożenie sieci bezprzewodowej jest możliwe dzięki rozwiązaniu, które umożliwia zrobienie tego bez urządzeń sieciowych, w które firma może być jeszcze niewyposażona. Podłączone do sieci punkty dostępowe samoistnie konfigurują się na podstawie adresu MAC i numeru seryjnego.

Podsumowując, zarządzanie WLAN z chmury jest polecane szczególnie dużym przedsiębiorstwom, które dynamicznie się rozwijają i potrzebują do tego celu rozwiązań podążających za zmianami w firmie. Decyzja o przejściu z lokalnego zarządzania WLAN na wirtualny monitoring sieci wymaga jej konfiguracji, by przekazywane dane nie były transmitowane do kontrolera zewnętrznego, a bezpośrednio do sieci LAN. Taka rekonfiguracja może zabrać wiele czasu – w zależności od tego jak bardzo rozbudowana jest sieć – dlatego czasem bardziej opłacalna będzie po prostu wymiana kontrolera. Równie istotne jest połączenie z internetem, które w przypadku zarządzania siecią WLAN z chmury musi być najwyższej jakości – wszelkie opóźnienia, zacinanie i inne utrudnienia natury technicznej nie mogą mieć miejsca. Dlatego przy rozważaniu decyzji o przejściu z lokalnej infrastruktury na chmurę, warto dokładnie przeanalizować możliwości firmy i jej faktyczne zapotrzebowanie.