Znaczenie zarządzania ciągłością i dostępnością usług IT

Zgodnie z raportem firmy Veeam Software, roczne straty dużych polskich przedsiębiorstw, wynikające z nagłych przerw w pracy systemów informatycznych, dochodzą do 14 mln dolarów. Logiczne jest, że należy zidentyfikować źródło problemu i podjąć kroki do uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości. Tutaj pojawiają się dwa młode kierunki rozwoju zarządzania IT, które mają za zadanie zagwarantowanie przedsiębiorcom większej płynności, między innymi przez zniwelowanie zagrożenia nieplanowanymi przestojami.

Po pierwsze, stosowanie zarządzania ciągłością. Upraszczając, specjaliści definiują je jako zbiór działań podejmowanych w celu zwiększenia prędkości przywracania pracy systemu po awariach. Bez względu ma to, czy powodują je czynniki techniczne, czy też ludzkie, zazwyczaj hamują na nieokreślony czas działanie przedsiębiorstwa, co wiąże się bezwzględnie z ponoszeniem przez nie tylko strat finansowych, ale i utratę danych czy niekorzystny wpływ na wizerunek firmy, a więc niezadowolenie klientów. Skrócenie czasu przywracania sprawności systemów informatycznych do minimum to zatem oczywista oszczędność.

W jaki sposób efektywnie zarządzać ciągłością usług IT? Przede wszystkim należy opracować plan przywrócenia IT. Oprócz tego stale dążyć do redukcji wpływu zagrożeń oraz wrażliwości biznesu na zagrożenia, na przykład poprzez sukcesywną analizę ryzyka czy zarządzanie ryzykiem.

ciaglosc ITDrugim aspektem zarządzania IT, które odgrywa istotną rolę w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jest zarządzanie dostępnością IT. Za dostępny uważa się taki system, który w godzinach wskazanych przez użytkowników spełnia wszystkie stawiane przez nich wymagania wydajnościowe. Przyjmując takie wyjaśnienie, proces zarządzania powinien prowadzić do opracowania i wdrożenia optymalnego planu utrzymywania sprzętu informatycznego w pełnej gotowości.

Co istotne, powyższe procesy są ściśle ze sobą związane. Nie da się zarządzać dostępnością bez troszczenia się o ciągłość i odwrotnie – każde przerwanie ciągłości wpływa na spadek statystyki dostępności. Z tego też powodu można zastosować w firmie wiele rozwiązań, które połączą oba te aspekty. Między innymi:

  • monitorowanie i prowadzenie analizy wszystkich zdarzeń, które zakłóciły pracę systemu,
  • identyfikowanie przyczyn zaistniałych awarii,
  • stworzenie kompleksowego planu działania w nagłych wypadkach,
  • opracowanie dziennego planu zakresu utrzymywania dostępności, na podstawie raportów o faktycznym wykorzystywaniu danych funkcji i aplikacji,
  • przeszkolenie szeregowych pracowników w zakresie prawidłowego i możliwie szybkiego powiadamiania działu IT o pojawiających się problemach,
  • regularne tworzenie kopii zapasowych.

Za zbiór najlepszych praktyk w zakresie zarządzania informatycznym wsparciem procesów biznesowych, w tym właśnie zarządzania ciągłością i dostępnością, uważa się ITIL, czyli Information Technology Infrastructure Library. Ze zbioru tego korzystają przedsiębiorstwa z najróżniejszych państw, jest on stale aktualizowany przez ekspertów IT z całego świata. Jego wdrożenie w infrastrukturę firmy, poprzedzone oczywiście stosowną analizą wymagań czy audytem systemów, to najlepszy sposób na skuteczny wzrost jej efektywności i konkurencyjności na rynku.